Державний навчальний заклад

„Михайлівське вище професійне училище”

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

за процедурою відкритих торгів

на закупівлю товару :

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(паливо дизельне, бензин А-92)      

(19.20.2)

 

 

 

 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         Голова комітету з конкурсних торгів

         ДП «Укрводшлях»

                              

         ______________ Макарова Л.І.

         Рішення комітету конкурсних торгів

         Протокол № 3       від 01.04.2014 р.                                                                                                  

 

 

 

смт Михайлівка – 2014 р.

 

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в       документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-17) та внесеними до нього змінами. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом                            

2. Інформація про замовника торгів                                    

 

повне найменування

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

місцезнаходження

72002 Запорізька областьМихайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,

посадові особи замовника

уповноважені здійснювати

зв’язок з учасниками                  

Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР, т/н (06132) 2-09-16;

Купава Валентина Василівна, т/н (06132) 2-19-22, факс (06132) 2-02-68, e-mail:   vpu52@ukr.net

3. Інформація про предмет                                         закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

вид предмета закупівлі

Бензин А-92, паливо дизельне

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

За місцезнаходженням замовника.

Бензин А-92 – 5 000 л

паливо дизельне – 45 000 л

умови поставки

доставка товару на склади Замовника здійснюється продавцем за його рахунок

строк поставки товарів (надання послуг, виконання   робіт)                                                        

липень 2014 р.: бензин А-92: – 5 000 л; паливо дизельне – 20 000 л

жовтень 2014 р.: паливо дизельне – 25 000 л.

термін постачання товару

не більше 2 днів з моменту отримання заявки Замовника.

умови оплати

За фактом постачання

4. Процедура закупівлі                                                                        

Відкриті торги            

5. Недискримінація учасників      

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах        

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)   повинна бути розрахована і   значена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими)         повинні бути складені   пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником викладаються українською мовою.

 

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації

конкурсних торгів                                                

1. Процедура надання         роз’яснень щодо документації конкурсних     торгів.                                      

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій документації конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником     роз’яснень щодо змісту документації   конкурсних торгів або   несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.       Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17)  

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію   конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється     замовником     відповідно до статті 10 Закону ( 2289-17)                        

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів                  

1. Оформлення пропозиції      

конкурсних торгів.

*Ця вимога не стосується   учасників, які здійснюють  

діяльність без печатки згідно з чинним   законодавством, за винятком     оригіналів чи нотаріально   завірених документів, виданих учаснику   іншими організаціями (підприємствами установами)    

Пропозиція конкурсних торгів подається у     письмовій формі за підписом уповноваженої     посадової особи учасника, прошита, пронумерована           та скріплена печаткою* у     запечатаному конверті.                      

Учасник процедури закупівлі має право   подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.                

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів                                                                         учасника процедури закупівлі повинні бути                                      пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.                                              

Повноваження щодо підпису документів пропозиції                            конкурсних торгів та укладення договору учасника процедури закупівлі підтверджується дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у                одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури    закупівлі*.                                

На конверті повинно бути зазначено:          

повне найменування і     місцезнаходження замовника;              

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;                

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)                       учасника процедури закупівлі, його       місцезнаходження (місце проживання), ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;                    

маркування: “Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”)

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника  

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:                                документів, що підтверджують   повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;    

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;                                    документально підтверджену   інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям                    

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів    

не вимагається          

4. Умови повернення чи                                                                                         неповернення забезпечення                                                                                                      пропозиції конкурсних торгів                                                                                              

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів   є дійсними            

Пропозиції конкурсних торгів вважаються       дійсними протягом 90 днів.                    

До закінчення цього строку замовник має право                              вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.    

Учасник має право:                          

відхилити таку вимогу;                    

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів    

6. Кваліфікаційні критерії до учасників торгів

Згідно ст. 16 Закону (2289-17) замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (додаток 2).

Для участі у процедурі відкритих торгів учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:                                                

наявність обладнання та матеріально-технічної бази,у тому числі власних виробничих потужностей та /або центрів обслуговування на території України(додаток 2);                

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (додаток 2);

наявність фінансової спроможності (додаток 2)

Згідно ст.17 Закону (2289-17) замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.          

За ст. 22 Закону (2289-17) технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

8. Опис окремої частини       (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів                                                

9. Внесення змін або відкликання   пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли   вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів        

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів          

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних   торгів:

                          

спосіб подання пропозицій конкурсних   торгів                                                                                                      

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій                                                   конкурсних торгів                                              

72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, (бухгалтерія)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)    

15.05.2014 , до 10-00 год.                  

Пропозиції конкурсних торгів, отримані               замовником після закінчення строку     їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.      

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту         підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу          

2. Місце, дата та   час розкриття пропозицій конкурсних торгів                                                                                                                                              

 

місце розкриття пропозицій                                                                                                    

конкурсних торгів

72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, (кабінет директора)

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

15.05.2014 р. 0 11-00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій                     конкурсних торгів   замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується дорученням.

Для підтвердження особи такий представник     повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією     конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних     торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів   підписується членами комітету з конкурсних   торгів та учасниками, які беруть участь у     процедурі розкриття пропозицій конкурсних     торгів. Завірена підписом голови комітету з         конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.                    

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

( 2289-17)  

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.                                     Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.                

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Критерії оцінки визначаються відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону (2289-17).

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок   виправлення       арифметичних помилок.            

Якщо учасник не згоден з виправленням       арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється              

3. Інша інформація

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону (2289-17), або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

4. Відхилення пропозицій

конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:              

1) учасник: не відповідає   кваліфікаційним критеріям,                   встановленим статтею 16 Закону (2289-17);

не погоджується з виправленням виявленої       замовником арифметичної помилки;            

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;      

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.      

Інформація про відхилення пропозиції         конкурсних торгів із зазначенням підстави     надсилається учас-нику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17).                                  

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися      

Замовник відміняє торги у разі:              

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;                

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;                

виявлення факту змови учасників;            

порушення порядку публікації оголошення про проведення     процедури закупівлі, акцепту,                оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом (2289-17);

подання для участі у них менше двох пропозицій                       конкурсних торгів;                          

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно                     з Законом;                              

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох                 учасників.                                  

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:                      

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,   передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.                

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17)                                      

VI. Укладання договору про закупівлю                          

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та       акцептованої пропозиції, але не раніше ніж   через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про                                                 закупівлю      

Договір про закупівлю за ст. 40 Закону (2289-17) укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків:

а) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків;б) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі

в) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 40 «Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку».

Істотними умовами договору про закупівлю за ст. 41 Закону (2289-17) є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
сума, визначена у договорі;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору;
права та обов’язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю      

У разі письмової відмови переможця торгів     підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом   (2289-17), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію       конкурсних торгів з тих, строк дії яких   ще не минув                                  

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

не вимагається

ДОДАТОК 1

 

ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ

1. Збори учасників: Не плануються.

2. Валюти конкурсних пропозицій: Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта України – гривня.

3. Валюта оплати: Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

4. Строк дії конкурсної пропозиції: Пропозиція залишається чинною протягом 90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.

5. Тендерне забезпечення: не вимагається.

6. Запечатування та маркування пропозицій: Звертається увага учасників на спеціальні вимоги до запечатування та маркування пропозицій, зазначені в першому пункті ІІІ розділу.

7. Час та місце проведення конкурсних торгів: 15.05.2014 р.  11.00 год.  

72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, (кабінет директора)

8. Мова пропозиції та кількість примірників: Усі документи, що мають відношення до пропозиції, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.

9. Телефон для довідок: (06132) 2-09-16; (06132) 2-19-22

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія витягу із Статуту або іншого установчого документу про предмет закупівлі.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету станом на останній звітній період дійсна на момент відкриття

2.2 Оригінал або завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана в період проведення торгів

3. Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям:

3.1.            довідка довільної форми про наявність матеріально-технічної бази, завірена печаткою і підписом Учасника (для фізичних осіб довідка підписана власноруч цією особою);

3.2.            завірені печаткою і підписом Учасника документи, що підтверджують фінансову спроможність (баланс за 2013 рік станом на 1 січня 2014, звіт про фінансові результати за 2013 рік станом 1 січня 2014 р.);

3.3.            наявність досвіду укладення договорів підтвердити довідкою (довільної форми) (зазначити: номера, дати укладення таких договорів, строк, на який вони були укладені, предмет договору), прикласти контакти тих, з ким були укладені договори. У разі не підтвердження даних про укладення таких договорів замовник може відхилити конкурсну пропозицію

3.4.            інформаційна довідка про учасника (наявність працівників, які мають

необхідні знання та досвід виконання умов договору про закупівлю, їх кваліфікація)

   надається Учасником в довільній формі завірена належним чином.

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткоюкопія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

4.3. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткоюкопія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткоюкопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткоюкопія паспорту (для фізичних осіб).

4.6. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія свідоцтва платника ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ).

4.7. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткоюкопія свідоцтва платника податку

4.8. Належним чином завірена Учасником довідка про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (виданої не пізніше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій, якщо не зазначено інший строк дії довідки).

4.9. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, повязаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

4.10. Прізвища і посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань по результатах торгів.Довіреність уповноваженої особи учасника на право участі в торгах та підпису документів в тому числі по результатах торгів (у випадках, передбачених законодавством України)

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

Тендерна форма „Конкурсної пропозиції” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ТЕНДЕРНА ФОРМА “КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ”

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю бензину А-92 та палива дизельного згідно з технічним завданням, кваліфікаційними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши конкурсну документацію, технічне завдання та кваліфікаційні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Вартість пропозиції                                                                                                                                       

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

       4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

ДОДАТОК 4

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

смт Михайлівка                                                                           “__” ________ 2014 р.

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище» в особі директора Удовіченка Віктора Костянтиновича, що діє на підставі Статуту (далі -Замовник), з однієї сторони, і____________________________________________________, в особі _____________________________________________________________________, який діє на підставі ________________________________________________________, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі –Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник зобов’язується у 2014 році поставити Замовникові товари, зазначені в Додатку до договору № 1, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товару –бензин А-92, паливо дизельне.

Кількість товарів, виконуваних за цим Договором згідно Додатку до договору № 1.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Продавець повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого відповідає сертифікатам якості.

2.2. Підписання Учасником акту приймання-передачі Товару свідчить та підтверджує той факт, що Товар передано Замовнику.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _________________ грн., у тому числі ПДВ ________.

3.2. Ціна за одиницю товару за Договором вказана у Специфікації (Додаток 1)

3.3. Валютою Договору є гривня України.

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати за Товар після його фактичного отримання Замовником на основі   пред’явленого Учасником рахунку на оплату товару, накладної та після підписання Сторонами акту приймання-передачі.

4.2. До рахунка додаються:

Додаток № 1 – специфікація поставки Товару,

Додаток № 2 – акт приймання-передачі,

видаткова накладна, податкова накладна та інші документи.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) Товару:

Бензин А-92: липень 2014 р. – 5 000 л;

Паливо дизельне: липень 2014 р. – 20 000 л; жовтень 2014 р. – 25 000 л.

5.2. Місце поставки (передачі) Товару здійснюється за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, смт Михайлівка, вул.Леніна, б.2

5.3. Доставка Товару Замовнику здійснюється Учасником.

5.4. Зобовязання Учасника по поставці Товару Замовнику (а також передача Замовнику всіх супровідних документів на Товар) вважається виконаним з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання-передачі (момент поставки).

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Приймати поставлений Товар згідно з актом приймання-передачі;

6.1.2.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк до 3-х робочих днів;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобовязань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 3-х робочих днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки національного банку, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень, установлені Договором:

– невідповідність Товару сертифікатам якості.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. У повідомленні повинен бути указаний термін, протягом якого передбачається виконати зобов’язання, виконання яких було перервано форс-мажорними обставинами.

8.3. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили та строки їх дії є документи, які видаються уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 3 дні, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом 3-х днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2014 р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Всі зміни, доповнення, уточнення, а так само розірвання Договору дійсні у тому випадку, якщо вони викладені у формі додаткових угод і підписані уповноваженими представниками Сторін.

11.2. Всі повідомлення, заяви та претензії, пов’язані з виконанням цього Договору, або ж такі, що витікають з нього, повинні подаватися в письмовому вигляді, відправлятися Сторонами безпосередньо одна другій за вказаними в Договорі адресами.

11.3. Договір може бути достроково розірваний, коли у зв’язку із специфікою діяльності Замовника, відпадає потреба у даному товарі.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Специфікація на закупівлю товару.

Акт приймання-передачі.

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець:                                                                                     Продавець:

Додаток до основних умов договору

№1

С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я

на закупівлю

п/п

Назва та марка товару,

ДСТУ

Од. виміру,

Кіль-

кість

Ціна

без ПДВ

грн.

Ціна

з ПДВ

грн.

Сума з ПДВ

грн.

1.

Бензин автомобільний підвищеної якості А-92

ДСТУ 4839-2007

л

5 000

     

2.

Паливо дизельне підвищеної якості

ДСТУ 4840-2007

л

45 000

     

Всього до сплати :

                                                                                                                                                             

Продавець:                                                                                   Покупець:                                     

 

                                                                                                              ДОДАТОК 5

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію –   ЦІНА.

Методика розрахунків: метод рангування.

Найкращою визначається пропозиція з найменшою ціною.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.

 

ДОДАТОК 6

Технічне завдання на постачання

бензина автомобільного

№ п/п

Найменування продукції, повна її характеристика, ДСТУ.

Одиниця виміру

Потреба (кількість)

1

2

3

5

1

Бензин автомобільний підвищеної якості А-92

ДСТУ 4839-2007

л

5 000

Вимоги до якості:

Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України вимогам до якості ДСТУ 4839-2007, умовам Договору та підтверджуватися оригіналом або завіреною копією сертифіката (паспорта) якості з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.

 

ДОДАТОК 7

Технічне завдання на постачання

палива дизельного

№ п/п

Найменування продукції, повна її характеристика, ДСТУ.

Одиниця виміру

Потреба (кількість)

1

2

3

5

1

Паливо дизельне підвищеної якості ДСТУ 4840-2007

л

45 000

Вимоги до якості:

Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України вимогам до якості ДСТУ 4840-2007, умовам Договору та підтверджуватися оригіналом або завіреною копією сертифіката (паспорта) якості з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.