РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 
2014 рік

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

02544106

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джере

ло фінансування

Очікувана вартість предме

та закупівлі

Процеду

ра закупівлі

Орієнтовний початок прове

дення процеду

ри закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примі

тки

Енергія електрична

ДК- 016:2010-35.11.1

2273

Загальний та спеціальний фонд

 

Закупівля у одного учасника

Січень 2014р.

Попов О.О., комітет з конкурсних торгів

Головний розпорядник коштівМіністерство освіти і науки України

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Газ природний

ДК- 016:2010-

06.20.1

2274

Загальний та спеціальний фонд

 

Закупівля у одного учасника

Січень 2014 р.

Єршов О.А, комітет з конкурсних торгів

Головний розпорядник коштівМіністерствоосвіти і наукиУкраїни

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Паливо дизельне, бензин А-92

ДК- 016:2010-

19.20.2

2210

Спеціальний фонд

 

Відкриті торги

Квітень 2014 р.

Стадніченко С.В., комітет з конкурсних торгів

Головний розпорядник коштівМіністерствоосвіти і наукиУкраїни

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.04.2014 р. протокол № 3.

Голова комітету з конкурсних торгів Макарова Л.І.                               _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Дребезова Л.В.                         _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)