Згідно з пунктом 2 статті 30 закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-19 Державний навчальний заклад “Михайлівське вище професійне училище” надає на своєму веб-сайті відкритий доступ до наступної інформації та документів:

1) статут закладу освіти:

       – Статут Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»;

2) сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти:

       – Свідоцтво про атестацію Міністерства освіти і науки України РД 000907;

       – Сертифікат про державну акредитацію Міністерства внутрішніх справ України ДДАІ № 001187;

3) структура та органи управління закладу освіти:

       – Структура та органи управління закладу;

4) кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

       – Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

5) освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:

        – Освітньо-професійна програма за спеціальністю 208 “Агроінженерія”

   – Освітньо-професійна програма за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

6) ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

       – Реєстр суб’єктів освітньої діяльності (інформація МОН);

       – Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійно – технічної освіти;

       – Наявність ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;

7) мова (мови) освітнього процесу- УКРАЇНСЬКА;

8) матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

       – Матеріально – технічне забезпечення;

9) наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

       – Наявність гуртожитку та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

10) правила прийому до закладу освіти

       – Правила прийому до Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»

Молодший Бакалавр;

Кваліфікований робітник;

11) перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати:

       – Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг;

12) порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

Положення щодо протидії булінгу 

Наказ МОН від 28.12.2019  № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 13) Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти)

 14) Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 Навчання за всіма професіями та спеціальностями – безкоштовне.