РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  НА 2015 РІК

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

02544106

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предме

та закупівлі

Процеду

ра закупівлі

Орієнтовний початок прове

дення процеду

ри закупівлі

Примі

тки

Енергія електрична

ДК- 016:2010-35.11.1

2273

313 000,00 (Триста тринадцять тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Газ природний

ДК- 016:2010-

06.20.1

2274

1 948 965,00 (Один мільйон дев’ятсот сорок вісім тисяч дев’ятсот шістдесят п'ят’ грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Паливо дизельне, бензин А-92 ДК- 016:2010-19.20.2

2210

1 048 750,00 (Один мільйон сорок вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015 р.

 

Зерноочисна машина пересувна ДК 016:2010- 28.30.8

3110

195 000,00 (Сто дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Квітень 2015 р.

 

Дискова борона навісна ДК 016:2010 – 28.30.3

3110

440 000,00 (Чотириста сорок тисяч грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Травень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – двічі проведено процедуру відкритих торгів (відсутність достатньої кількості учасників)

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  13.05.2015 р. протокол № 12.

 

Голова комітету з конкурсних торгів Макарова Л.І.                               _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Дребезова Л.В.                          _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)