Навчальний заклад, який я очолюю,  у своїй діяльності керується нормативно-правовими документами в галузі освіти, Статутом,  додержується умов колективного договору ДНЗ «Михайлівське ВПУ».

Станом на 01.02.2015 року в училищі навчалося 451 учнів. В розрізі професій та спеціальностей це виглядало так:

  • «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»). Водій автотранспортних засобів (категорія С1)» – 104 учнів
  • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія С1)» – 87 учнів
  • «Кухар. Пекар» – 62 учень
  • «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» – 82 учнів
  • «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» – 86 учні.
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» – 15 учнів
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» – 15 учнів.

Навчання  учнів здійснюється відповідно до Державних стандартів професійно-технічної   освіти України та ліцензії на  надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаними з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації від 05.05.2015 року АЕ№636338, ліцензії на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста від 08.04.2014 АЕ №458542

Атестація навчального закладу відбулася  24.06.2010 року.

У розпорядженні навчального закладу – 329,4 га земель навчального господарства та 293,6 га орендованої землі. Середня урожайність за попередній рік по сількогосподарських культурах склала:

пшениці 44,9 ц/га

         ячменю – 35 ц/га

         гороху – 21,53 ц/га

соняшнику – 20,28 ц/га

За звітній період надходження склали  4772813 грн. Частина  отриманих коштів була використана наступним чином:

– придбання ПММ   – 1247214 грн

– засоби захисту рослин, добрив  – 289583 грн.

– поточний ремонт –          568216 грн

Придбано техніки на навчальне господарство загальною вартістю 650472 грн;

Виконано ремонт сільськогосподарської техніки на суму 169300 грн;

Проведено капітальний ремонт  автомобіля ВАЗ -21099  (двигун, ходова, кузов)

Оновлено до сучасного рівня кабінет «Технології комп’ютерної обробки інформації» (9 машин);

Читальний зал бібліотеки оснащено електронною бібліотекою; проведено інтернет; куплено 3 комп’ютери, МФУ Samsung M2070; придбано комп’ютерної та іншої техніки на 70800 грн.

Проведено ремонт 2-х поверхів навчального корпусу, споруджено шатровий   дах (загальною сумою 568216  грн);

Виробнича база училища дозволяє організувати стажування практично для всіх категорій майстрів в/н.

План прийому учнів на 2014-2015 н.р. було виконано. З числа випускників 9-х класів шкіл району 52% стають  учнями нашого училища.

В училищі працює творчий, згуртований колектив. Віковий склад педагогічний працівників училища такий:

                                                     вік                                                                           рік

2015

до 30-ти років

21

31- 40 років

10

41- 50 років

13

51 -60 років

11

Більше 60 років

3

Усього

58

36 % педагогічного колективу має вік до 30 років. Вони достатньо розвинені в інформаційному плані, володіють сучасною технікою на достатньому рівні, мають потенціал професійного розвитку, можливість самовдосконалюватися.

Більше 17% членів колективу має вік від 31 до 40 років. Це найбільш плідний вік у професійному рості, вони уже мають певні досягнення і результати.

 41 – 50 років (22% ) – це люди, які мають практичний досвід викладання, сформували свою систему подачі матеріалу.

Педагогічні працівники, яким 51- 60 років (близько 18 %), – фундатори училища, їхній досвід роботи надихає молодь, на їхніх методичних розробках вчаться. 

Плинність кадрів у колективі незначна.

У 2014-2015 н.р. атестувалося 11 педпрацівників, що складає 18,96%. Рішенням атестаційної комісії 7 (63,6%) з них відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та розрядам, 4  (36,4%) підвищили.

Діаграма «Присвоєно кваліфікаційну категорію чи розряд»

Діаграма «Відповідність раніше присвоєній категорії чи розряду»

У навчальному закладі працює 27,5 % (16 чоловік) працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або 12 тарифний розряд. Стаж їхньої педагогічної роботи –  від18 до 30 років, вони виявляють високий рівень професіоналізму, мають досвід роботи, їхня діяльність є результативною;

17,3% працівників (10 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Це молоді люди, які нещодавно закінчили вищі навчальні заклади і атестацію не проходили.

32,75% педпрацівників (19 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Це люди, які постійно працюють над удосконаленням професійної майстерності і в майбутньому можуть підвищити кваліфікаційну категорію.

22,4% (13 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вони пройшли атестацію і продовжують працювати над підвищенням свого професійного рівня.

Семеро викладачів (12%) мають педагогічне звання: один – «викладач-методист», шестеро – «старший викладач».

    Розроблений план проходження курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників та керівного складу навчального закладу на п’ять років, який є обов’язковим до виконання. У навчальному закладі вирішено питання оплати відрядних кожному педагогічному працівнику, який проходить курсову перепідготовку.

Як директор курси підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» пройшов у листопаді 2014 році.

Педпрацівники забезпечені періодичними фаховими виданнями. Щорічно на передплату витрачається близько 10 тис. грн.

Навчальна інноваційна діяльність училища – це впровадження інформаційної системи управління освітою «My school».  За місяці роботи в системі учасники навчально-виховного процесу переконалися в ефективності використання електронних щоденників і журналів: підвищився рівень навчальних досягнень учнів, зросла зацікавленість батьків успішністю їхніх дітей, а в учнів – навчальним матеріалом. Для викладачів ІСУО – інструмент для підвищення їхньої ІКТ- компетентності. Усі викладачі створили власні блоги, які наповнюються власними електронними матеріалами.

Робота педагогічного колективу є результативною, про що свідчить кількість випускників, що отримують документи  про освіту з відзнакою. У цьому році 1 учениця нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», троє – срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 17 випускників отримало диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

Протягом останніх років в училищі працює колектив народного театру танцю «Надія», спортивні секції: футболу, волейболу, фітнесу, легкої атлетики. Охоплено різними видами гурткової діяльності 30% учнів. Діяльність гуртків та секцій сприяє всебічному розвитку учнів.

Важливе значення для колективу має піклування про здоров’я учнів та працівників. Створена у 2010 році амбулаторія сімейного лікаря дозволяє забезпечити профілактику захворювань та надання первинної медичної допомоги безпосередньо в училищі. Дітям-сиротам та співробітникам пропонується зробити щеплення від сезонних захворювань за рахунок спецкоштів.

Відбувається взаємодія з первинною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу ДНЗ «Михайлівське ВПУ»: проводяться збори трудового колективу, спільні засідання адміністрації та профкому, де вирішуються питання матеріальної і моральної винагороди, трудової дисципліни, питання соціально-побутового характеру (оздоровлення співробітників та їхніх дітей і под.).

Належна увагу в училищі приділяється організації учнівського самоврядування. Члени вищої учнівської ради беруть участь у засіданнях стипендіальної комісії, вирішенні питань, які стосуються організації дозвілля, харчування та підвезення учнів, поточного ремонту приміщень та ін.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання учнів – одне з пріоритетних завдань моєї діяльності: інженером з охорони праці розроблені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для проведення усіх видів робіт на кожному робочому місці, регулярно проводяться інструктажі і робляться записи у відповідних журналах.

  •  

Обладнання, інструменти, продукти харчування, які закуповує училище, мають відповідні сертифікати якості.

Заборгованість із заробітної плати, стипендії, оплати енергоносіїв, комунальних послуг відсутня.

Систематична, спланована, злагоджена робота колективу училища  забезпечує  стабільне функціонування навчального закладу.

 

 

 

Директор ДНЗ «Михайлівське ВПУ»                                 В.К.Удовіченко