Шановні Учасники!

 

            Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище» запрошує  Учасників для  проведення  процедури закупівлі шляхом   запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю Зерноочисної машини пересувної ДК 016:2010 – 28.30.8  Машини сільськогосподарські,  інші (Зерноочисна машина пересувна).         Місце поставки товару:  Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2. Строк поставки: червень 2015 року.

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) відбудеться 08.06.2015 року об 11-00  за адресою:  Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 (кабінет директора);

            строк подання цінової пропозиції -08.06.2015 року до 10-00    Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 (бухгалтерія), особисто або поштою

строк дії пропозиції 120 днів з дня розкриття пропозицій;

умови договору: істотні умови до договору відповідно до статті 40 Закону «Про здійснення державних закупівель.

            Додатки:

-інструкція з підготовки пропозицій(запит цінових пропозицій (котирувань);

-форма цінової пропозиції (додаток 1 до Запиту);

-технічне завдання (додаток 2 до Запиту);

-істотні умови договору, які обов’язково включаються до договору;

-документи для підтвердження інформації про  відсутність підстав для відмови Учаснику в участі процедури закупівлі на підставі   статті 16, 17 Закону (додаток 3 до Запиту).

 

 

 

Голова комітету конкурсних торгів                                                           Л.І.Макарова

                                                         

 

             Інструкція з підготовки пропозицій (запит цінових пропозицій (котирувань)

 

            Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яку не може бути в подальшому змінено. Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті та складається з реєстру та всіх інших документів, які зазначені в Запиті.

            На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;
-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій (котирувань);

– повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі,

– місцезнаходження (місце проживання) учасника,

– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

– номери контактних телефонів;

-маркування: "Не відкривати до «08» червня 2015 року 11-00 год.»

(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

            Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

            Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

             Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

 

ДОДАТОК 1

до Документації конкурсних торгів

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у Запиті цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю   

        28.30.8  Машини сільськогосподарські,  інші (Зерноочисна  машина пересувна)

                                                                         

_____________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________

Фактична адреса __________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________

Телефон______________________________________________________________________

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами конкурсних торгів  та документацією конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію   на  суму:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару в  грн.

 без ПДВ

Ціна за одиницю товару в  грн.

 з ПДВ

Зерноочисна машина пересувна

од.

1

 

 

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 3 дні  з  дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, та  не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

        5. Строк надання послуг: червень  2015 року згідно умов визначених в документації конкурсних торгів  та умов договору Замовника.

 

                      ______________________ /ініціали та прізвище/

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ДОДАТОК  2                                                         ТЕХНІЧНІ  УМОВИ

Зерноочисна машина пересувна ОВС або еквівалент

1. Загальні положення

 

Машина   повинна  бути нова, 2015 року випуску, в стандартному заводському виконанні

Призначена  для очистки    потрапляючого з поля зернового вороха колосових, круп’яных, зернобобових культур, кукурудзи, сорго, соняшника, насіння рапсу від домішок на відкритих токах в усіх  сільськогосподарських  зонах країни. Очищення зерна проходить як  регульованим повітряним потоком, так і на решітах, що дозволяє отримати  більш  високу  якість очищення зернових.

 

 

2. Технічні параметри

 

Тип – самопересувна, шкребкова

Продуктивність – 25 т/год

Привід – електричний

Загальна потужність електродвигунів  – 9,5 кВт

Витрата електроенергії- 0,38 кВт. год/т

Ширина захвату – 4,7 м

Висота – 3,28м

Довжина – 5,09 м

Маса в повній комплектації – 1923 кг

Повний комплект решіт

 

3.Організаційні вимоги

 

Учасник  забезпечує  введення техніки в експлуатацію.

Учасник  повинен представити в  пропозиції:

  • копію сертифікату якості або відповідності на товар;
  • зображення (проспект);
  • детальні техніко-економічні характеристики та опис  техніки.

Доставка товару на склад Замовника здійснюється продавцем за його рахунок. В вартість включені витрати по збірці, навчанню  персоналу, введенню в експлуатацію та  гарантійному обслуговуванню агрегату.

Постачальник повинен представити при отриманні машини:

– сертифікат якості та відповідності на обладнання

 

Вся технічна документація на машину повинна бути на українській або російській мові.

 

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником,   пропозиція відхиляється. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                        ДОДАТОК  3

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору

             Відповідно до вимог статті 40 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту  цінової пропозиції   переможця  процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення  обсягів  закупівлі,   зокрема   з   урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) продовження  строку  дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару,  виконання  робіт,  надання  послуг  у  разі виникнення документально  підтверджених об'єктивних обставин,  що спричинили таке продовження,  у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови,  що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

3)  зміни  ціни  у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

             Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року,  в обсязі,  що не перевищує 20 відсотків суми,  визначеної у договорі,  укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Ціна на товар  встановлюється в національній валюті України.

         

          Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2015 р.

                                                                                                                                       ДОДАТОК  4

Документи для підтвердження інформації про  відсутність підстав для відмови Учаснику в участі процедури закупівлі на підставі   статті 16, 17 Закону

–  Копія Статуту або іншого установчого документу.

 

 –  Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів на території України, чинну на дату розкриття  пропозиції .

 

  – Копія свідоцтва платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ).

 

– Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про те, що підприємство Учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не раніше, як за  10 днів  до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо не встановлено інший строк видачі довідки Уповноваженим органом.

 

– Документи, що підтверджують правомочність учасника (представника учасника) на укладання договору про закупівлю: прізвища і посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань по результатах торгів. Довіреність уповноваженої особи учасника на право участі  в конкурсних торгах та підпису документів, у тому числі за результатами конкурсних торгів, має бути оформлена згідно чинного законодавства.

 

–  Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство.

– назва та реквізити підприємства-Учасника (адреса, телефон, телефакс, ел. пошта);

– керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

 

– Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

 

– Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

 

-Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію, що учасника не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.