РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 
2015 рік

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

02544106

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джере

ло фінансування

Очікувана вартість предме

та закупівлі

Процеду

ра закупівлі

Орієнтовний початок прове

дення процеду

ри закупівлі

Підрозділ/и (особа/и),  яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примі

тки

Енергія електрична

ДК- 016:2010-35.11.1

2273

Загальний та спеціальний фонд

313 000,00

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Попов О.О., комітет з конкурсних торгів

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Газ природний

ДК- 016:2010-

06.20.1

2274

Загальний та спеціальний фонд

1 948 965,00

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Єршов О.А, комітет з конкурсних торгів

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  13.01.2015 р. протокол № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів Макарова Л.І.                               _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Дребезова Л.В.                          _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)