Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 Дана спеціальність покликана реалізувати підготовку фахівців з розробки, проєктування, обслуговування та експлуатації електротехнічного устаткування.

Для підготовки спеціалістів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки використовуються сучасні освітні підходи на основі новітніх та прогресивних інформаційних технологій, використовуються сучасні  засоби проєктування та розробки електричних схем та мереж, електричного та електротехнічного обладнання і машин, розкриваються питання автоматизованого та дистанційного керування електричними об’єктами на основі мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, проводиться розбір питання проєктування та впровадження прогресивних енергоефективних та енергоощадних джерел енергії для побутових та промислового енергетичних об’єктів.

Фахівці зі спеціальності  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

мають широкий спектр застосування набутих вмінь і навичок, а саме:

 

 

– володіння теоретичними та практичними навичками щодо розробки проєктної документації структурних елементів електроенергетичних об’єктів та систем;

 – підготовка  документації конструкторського та технологічного характеру об’єктів енергетичної галузі та його виокремлених складових;

– розробка електричних схем та компонувань з використанням обчислювальної техніки та прикладних програмних комплексів для автоматизації інженерних розрахунків;

– здійснення планування навантаження та рівня споживання електроенергії;

– проведення контролю роботи та обслуговування автоматизованих енергетичних установок та електромеханічного обладнання, електростанцій електричних мереж, тощо.

 Сфера професійної діяльності випускника

 

1.    Розробка систем автоматизації технік – проєктувальник промислових установ і технологічних комплексів.

2.    Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.

3.    Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.

4.    Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.

5.    Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, забезпечення дотримання вимог керівних документів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки

6.  Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту   електроустаткування.

Екскурсія на Запорізьку ТЕС

Впродовж навчання здобувач освіти має можливість:

 

·        проходити практику на базі енергогенеруючих, енергопостачальних електроремонтних, електровиробничих, електрообслуговуючих підприємствах;

 

·        приймати активну участь к науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тематичних виставках.

Перелік посад для випускників спеціальності:

 

·        енергетик виробництва,

·        технік з експлуатації альтернативних та відновлювальних джерел енергії,

·        технік-енергетик,

·        фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж,

·        фахівець з електрифікації сільськогосподарського підприємства,

·        фахівець з релейного захисту і електроавтоматики,

·        технік-електрик в енергетичній сфері,

·        контролер енергонагляду,

·        майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики,

·        технік-електрик енергетичної компанії або електромонтажної організації чи підприємства з енергосервісу,

·        диспетчер оперативно-диспетчерської служби енергетичної компанії,

·        дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічної компанії,

·        енергоменеджер, енергоаудитор.

Майбутні фахові молодші бакалаври

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  в Державному навчальному закладі «Михайлівське вище професійне училище» – ЦЕ:

 • АКУТАЛЬНІСТЬ – освітня програма, розроблена відповідно до вимог ринку, у безпосередній і прямій співпраці з роботодавцями;

 • ЗАТРЕБУВАНІСТЬ – молоді фахівці розпочинають трудову діяльність ще під час проходження практики.

 • РІЗНОПЛАНОВІСТЬ – можливість проходження виробничої практики на кращих підприємствах та організаціях регіону і України.

 • ЗРУЧНІСТЬ – можливість  продовження навчання у Таврійському агротехнологічному  університеті імені Д.Моторного.

Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Рівень кваліфікації – технік – електрик

Обсяг прийому – 15 учнів.

Перелік документів, необхідних для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”: 

 • заява про вступ;
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (оригінал);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
 • документ, що посвідчує особу (вступник пред’являє особисто);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • ідентифікаційний номер (копія);
 • довідка про склад сім’ї;
 • медична довідка за формою, установленою чинним законодавством;
 • довідка про профілактичні щеплення;
 • письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2024 року

Початок реєстрації заяв та документів

05 липня 2024 року

Закінчення реєстрації заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди

22 липня 2024 року о 18.00

Закінчення реєстрації заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі результатів мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання)

02 серпня 2024 року о 18.00

Строки проведення вступних випробувань (співбесіда)

23 липня – 01 серпня 2024 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників рекомендованих до зарахування

Не пізніше 12.00 07 серпня 2024 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

До 12.00 12 серпня 2024 року

Термін зарахування вступників за регіональним замовленням

Не пізніше 12.00 14 серпня 2024 року

 

Конкурсний відбір на навчання до ДНЗ «Михайлівське ВПУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (співбесіди) або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, національного мультипредметного теста 2022-2024 років. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

Перелік питань для проведення комплексного вступного випробування зі спеціальності

питання на вступні іспитиЕлектроенергетика

 

Збірник диктантів для підготовки до вступного іспиту з української мови

dpa-2019-ukr-mova-avramenko

Графік роботи приймальної комісії: понеділок-п’ятниця – 08:00-16:00; субота 08:00-14:00. Вихідний – неділя.

Електронна заява на вступ до ДНЗ “Михайлівське ВПУ”