Державний навчальний заклад

«Михайлівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Протокол № 3  від « 26 » лютого 2016 р.

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ              ______________

 

                                                               Л.І.Макарова

                                                                                         м.п. 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

 

Машини для збирання врожаю
(ДК 016-2010 код 28.30.5)

(Комбайн зернозбиральний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Михайлівка – 2016

Документація конкурсних торгів розроблена відповідно до чинного законодавства України, а саме – Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VІІ (далі – Закон)

 

 

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне  

училище” (далі ДНЗ «Михайлівське ВПУ»), код за ЄДРПОУ: 02544106

місцезнаходження

72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка,

вул.Леніна, 2

посадові особи замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР,  72002 Запорізька область,  Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н  (06132) 2-09-16;

Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер,  72002 Запорізька область,Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-19-22, факс  (06132) 2-02-68,

e-mail:    vpu52@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

28.30.5   Машини для збирання врожаю (комбайн зернозбиральний)

вид предмета закупівлі

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

місце поставки: Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

кількість: одна одиниця

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Листопад 2016 р.

 

умови поставки

доставка товару на склад Замовника здійснюється продавцем за його рахунок

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозицією конкурсних  торгів є національна валюта України гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У випадках, передбачених статтею 10 цього Закону, додатково розміщуються у визначених джерелах українською мовою. Оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати додатково оприлюднюються  англійською мовою.

Усі документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою.

 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати роз’яснення всім особам, які отримали документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 робочих днів та повідомити протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. (документи видані іншими підприємствами, установами, організаціями завіряються цими підприємствами, установами, організаціями) Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю, дорученням, копією наказу про призначення або іншим документом. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено: найменування та місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «Не відкривати до ___________(дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів.

В разі якщо Учасником допущено формальні (несуттєві) помилки це не призводить до відхилення його пропозиції.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

* – в разі наявності печатки в учасника.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних  торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

– Реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок (Додаток 1);

– Форми „Пропозиція конкурсних торгів" (Додаток 2), яка подається на фірмовому бланку. Учасник не повинен відступати від даної форми;

– Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних  торгів

– Документів, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним вимогам та іншим вимогам замовника (Додаток 3)

– Документів, що підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі документації конкурсних торгів   згідно Додатку 4 .

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних  торгів умовам документації конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не застосовуються

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев'яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

– наявність фінансової спроможності (довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям викладена у  Додатку №3, п.2-4 до цієї ДКТ.

Вимоги щодо відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені Замовником відповідно до статті 17 Закону.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, та відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

– він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі  з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

– відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

– службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

– суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

– фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

– службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

– пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

– учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

– учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

– учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

– учасник зареєстрований в офшорних зонах.

Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі наведено у Додатку 2, п. 5.

Якщо пропозиція конкурсних торгів не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють замовника у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами документації конкурсних торгів, така пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом та цією ДКТ, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Детальний опис предмета закупівлі, у т.ч. інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, викладено у Додатку №4 до цієї ДКТ.

Вимоги Замовника щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля при наданні послуг, що є предметом закупівлі: викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, відходи, випромінювання та шум, що утворюються під час надання послуг, що є предметом закупівлі, повинні відповідати вимогам чинного природоохоронного законодавства.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється в цілому. Визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) документацією конкурсних торгів не передбачається.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, (бухгалтерія)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

дата: 14.04.2016 р.
час :
10 год. 00 хвилин.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, (кабінет директора) 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

дата: 14.04.2016  року.

час: 10 год. 30  хвилин.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу зборів засновників або копією протоколу зборів засновників та/або копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів і надаються замовнику до початку процедури розкриття.

Повноваження представника засобів масової інформації та уповноваженого представника громадських об'єднань підтверджується посвідченням та/або дорученням.

Для підтвердження особи учасник або його уповноважений представник, а також представник засобів масової інформації та уповноважений представник громадських об'єднань повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує його особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. За основу при визначенні значення показника за критерієм «Ціна» замовник визначає суму балів за одиницю товару Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих  днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3. Інша інформація 

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у цій ДКТ. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує ДКТ, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Для отримання ДКТ особисто або поштою учасник надає (надсилає) заявку на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) за підписом керівника або уповноваженої на те особи, скріпленого відбитком печатки учасника (у разі наявності), де зазначається повне найменування і місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його поштова адреса та номери контактних телефонів на адресу Замовника.

Методика розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів:

Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає надати послуги з предмету закупівлі відповідно до вимог Замовника, викладених у Додатку №4 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» до цієї ДКТ та на умовах, визначених у Додатку №5 «Основні (істотні) умови, які обов’язково будуть включені до договору» до цієї Документації.

Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів розраховується учасником конкурсних торгів з урахуванням умов, викладених в цій ДКТ, та повинна включати всі витрати Учасника, пов’язані з наданням послуг, в тому числі вартість самих послуг, витрати Учасника на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), а також вартість матеріальних ресурсів, транспортні витрати, що необхідні для надання послуг, витрати на страхування, навантаження, розвантаження тощо.

Не врахована Учасником в загальній ціні пропозиції конкурсних торгів вартість окремих послуг (витрат), матеріальних ресурсів, тощо, не оплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання (придбання) вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів і відшкодовуються за рахунок Учасника.

Учасник відповідає за одержання та дію всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на надання послуг, що є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Будь-які витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються замовником

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

– не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

– не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

– відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

– порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

– подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;

– відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

– якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

– ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

– здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

– скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40 Закону.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених Законом.

Основні (істотні) умови, які обов’язково будуть включені до договору на надання послуг, що є предметом закупівлі, викладено у Додатку №5 до цієї ДКТ.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ:

 

Найменування документу

№ сторінки

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

 

 

 

Примітки:

Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Усі показники, які заповнюються Учасником в пропозиції повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку.

 

Конкурсна форма «Пропозиція»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку).

 

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю Машини для збирання врожаю ДК 016-2010 28.30.5 (Комбайн зернозбиральний) відповідно до вимог Документації конкурсних торгів та додатків до неї за наступною ціною:

 

Найменування товару

Од. вим.

Кількість

ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші  документи,  що підтверджують якість товару

Ціна за од., грн., без ПДВ

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна

вартість, грн., з ПДВ

Комбайн зернозбиральний

од

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

в тому числі без ПДВ

 

в тому числі ПДВ

 

 

1. Якщо наша конкурсна пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією пропозицією та Конкурсною формою «Основні (істотні) умови, які обов’язково будуть включені до договору».

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному інформаційному друкованому видані з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.

5. Умови оплати: після фактично отриманого товару

6.Строк виконання послуг: листопад 2016 року

                                                                                _____________________ /ініціали та прізвище/

                                                                                           м.п.     підпис

 

ДОДАТОК 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1

Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту.

 

1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

 

2.

Відповідність товару

1. Копія сертифікату якості на запропоновану продукцію.

3

Інші документи

 

1. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство.

– назва та реквізити підприємства-Учасника (адреса, телефон, телефакс, ел. пошта);

– керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

2. Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання послуг, що є предметом закупівлі .

3. Оригінал довідки  у довільній формі, у якій учасник  перелічує наявні власні  обладнання та технічні підрозділи.

4. Копії заключених аналогічних договорів про поставку аналогічних товарів (не менше 1-го договору)

  5. Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

6. Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

7. Підтвердження основних умов договору (згідно документації).

 

Лише переможець торгів у строк, що не перевищує 10  днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів повинен буде надати Замовнику документи про відсутність підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону щодо відхилення пропозиції конкурсних торгів переможця.

 

 

 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

та відхилення пропозиції конкурсних торгів,

відповідно до статті 17 Закону

 

Ми, (назва Учасника), (далі по тексту – учасник) гарантуємо (у разі необхідності зобов’язуємось надати відповідні підтверджуючі документи), що:

1)         учасник не пропонував, не давав та не надавав згоду дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути  на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2)         службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3)         суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4)         фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5)         службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6)         пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7)         учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

8)         учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

9)         учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

10)       учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

 

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі                    ________________________                       П.І.Б

                                                                                  М.П. (Підпис)

 

ДОДАТОК 4

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

 комбайна зернозбирального

1. Загальні положення

Комбайн повинен бути новий, в стандартному заводському виконанні.

2. Технічні параметри

Обьем двигуна PowerTech

6,8 л

Найбільша потужність

191/256 kw /к.с

Продуктивність гідронасосу трансмісія

105 л/с

Швидкостей у трансмісії 

3 шт.

Діаметр молотильного барабана

660 мм

барабан має ширину

1400 мм

Кількість бічів

10ш

Понижуючий привід барабана

220-480 об/хв

Площа підбарабання

1,05 м2

Кут обхвату підбарабання

116

Площа додаткового підбарабання

0,45 м2

Диаметр бітера

400 мм

Комбайн має систему очищення

Шнекова з вентилятором

Кількість клавіш соломотряса

5 шт.

Довжина клавіш / кількість ступенів

4,6/11 м/шт

Швидкість руху вентилятора

700 … 1525 об /хв

Діаметр пальцевого сепаратора

410 мм

Кількість / тип розміщення пальців

15  рядне

Бункер з об'ємом

8000 л

Розвантаження відбувається зі швидкістю

88 л/с

Подрібнювач соломи, кількість ножів

56 шт.

Жатка

6 м

Бак з об'ємом

800 л 

Кабіна, базові опції

кондиціонер, додаткове сидіння для інструктора

Понижуючий привід барабана

220-480 об/хв

3.Організаційні вимоги

Учасник  забезпечує  введення техніки в експлуатацію.

Учасник  повинен представити в  пропозиції:

  • копію сертифікату якості або відповідності на товар;
  • зображення (проспект);
  • детальні техніко-економічні характеристики та опис  техніки.

В вартість включені витрати по доставці агрегату в господарство, збірці, навчанню  персоналу, польовому введенню в експлуатацію та  гарантійному обслуговуванню агрегату

Постачальник повинен представити при отриманні машини:

– сертифікати якості та відповідності на обладнання;

 

Вся технічна документація на машину повинна бути на українській  мові.

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником,   пропозиція відхиляється. 

 

ДОДАТОК 5

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 

Термін та місце поставки товарів: Листопад 2016 року.

Строк дії договору: до 31 грудня 2016 року включно, але в будь – якому разі до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

 

Права та обов'язки сторін :

 

Замовник має право:

– Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у місячний строк;

– Контролювати поставку товарів у строки, встановлені Договором;

– -Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення розрахункових документів, (відсутність печатки, підписів тощо);

 Учасник зобов'язаний:

 – Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором;

– Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим у Договорі;

 

Учасник має право:

– Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

– У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у місячний строк з дати порушення Замовником свого зобов’язання.

 

Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. Умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених ст.40 Закону. Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

 

ДОДАТОК 6

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів

________________________________

 

 

 

Лист – згода

 

            Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, номери телефонів, електроні адреси або інша необхідна інформація передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових  та господарських відносин.

 

           

_________________     ______________          (___________________________________)

         (Дата)                   (власний підпис)          (прізвище, ім’я та по батькові повністю)

 

 

 

 

 

 

 

(дана форма обов’язково подається в складі пропозиції конкурсних торгів на кожну особу персональні данні якої  використовуються при проведенні торгів).