Звернення громадян

Телефонний довідник співробітників  Департаменту освіти і нвуки ЗОДА  ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) {Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257} {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219 № 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 № 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200 № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276 № 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564 № 5477-VI від 06.11.2012,…