Вівторок, 10 березня 2015 10:03

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 
2014 рік

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

02544106

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джере

ло фінансування

Очікувана вартість предме

та закупівлі

Процеду

ра закупівлі

Орієнтовний початок прове

дення процеду

ри закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примі

тки

Енергія електрична

ДК- 016:2010-35.11.1

2273

Загальний та спеціальний фонд

 

Закупівля у одного учасника

Січень 2014р.

Попов О.О., комітет з конкурсних торгів

Головний розпорядник коштівМіністерство освіти і науки України

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Газ природний

ДК- 016:2010-

06.20.1

2274

Загальний та спеціальний фонд

 

Закупівля у одного учасника

Січень 2014р.

Єршов О.А, комітетз конкурсних торгів

Головний розпорядник коштівМіністерство освіти і наукиУкраїни

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2014 р. протокол № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів Макарова Л.І.                               _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Дребезова Л.В.                          _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів 1. Замовник: 1.1. Найменування: Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне училище” 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02544106 1.3. Місцезнаходження: 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 37536162 2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти спеціального фонду державного бюджету 3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 4. Інформація про предмет закупівлі: 4.1.Найменування предмета закупівлі: 29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (автобус пасажирський БАЗ А079.31 або еквівалент) 4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од. 4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень-жовтень 2013 р. 5. Інформування про процедуру закупівлі: 5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю: www.mihvpu.zp.ua 5.3.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 17.06.2013 інформаційний бюлетень „Вісник державних закупівель” № 47 (790) оголошення № 138037 5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»). - 5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 01.08.2013 інформаційний бюлетень „Вісник державних закупівель” № 60 (803) оголошення № 156839 6. Результат проведення процедури закупівлі: 6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 29.07.2013 р. 6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 27.08.2013 р. 6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 6.3.1. Дата прийняття рішення: - 6.3.2. Причина – 7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 360 000 грн. 00 коп з ПДВ Триста шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ 8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) 360 000 грн. 00 коп з ПДВ Триста шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ 9. Інформація про переможця торгів: 9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ «Спецкомтехніка» 9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24087075 9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): м. Київ, вул. Тимошенко, 29-а, к.257 9.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 257-42-15 Заступник директора з НВР Макарова Л.І. ____________________ (підпис) М.П.

Вівторок, 10 березня 2015 09:56

Акцепт автобус 2013

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів 1. Замовник: 1.1. Найменування: Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне училище” 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02544106 1.3. Місцезнаходження: 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 2. Предмет закупівлі: 2.1. Найменування предмета закупівлі: 29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (автобус пасажирський БАЗ А079.31 або еквівалент) 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од. 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вересень - жовтень 2013 р. 3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 17.06.2013 інформаційний бюлетень „Вісник державних закупівель” № 47 (790) оголошення № 138037 5. Учасник-переможець: 5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ «Спецкомтехніка» 5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24087075 5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) телефон, телефакс: м. Київ, вул. Тимошенко, 29-а, к.257 тел. (044) 257-42-15 6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 360 000 грн. 00 коп Триста шістдесят грн. 00 коп. 6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 360 000 грн. 00 коп. Триста шістдесят грн. 00 коп. 7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 29.07.2013 р. 8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 28.08.2013 р. Заступник директора з НВР Макарова Л.І. ____________________ (підпис) М.П.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

 1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне  

   училище”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02544106

1.3. Місцезнаходження: 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка,

       вул.Леніна, 2

1.4. Реєстраційні рахунки замовника: 35212003000432, 35225001000432 УДКСУ у

     Михайлівському районі Запорізької області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,

     по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського

     телефонного зв’язку, е-mail)

       Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР, 72002 Запорізька область,

       Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-09-16;

       Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер, 72002 Запорізька область,

       Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-19-22, факс (06132) 2-02-68,

       e-mail:   vpu52@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за

       ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 37536162

2.1 Джерело фінансування закупівлі: Кошти спеціального фонду державного бюджету

2.2 Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для

       друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку), не для оприлюднення)

      

       розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

       www.mihvpu.zp.ua

 1. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі:29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей

       (автобус пасажирський БАЗ А079.31 або еквівалент)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Запорізька область,

     Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вересень – жовтень 2013 р.

     смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 (бухгалтерія)

7.1. Розмір: -

7.2. Вид: -

7.3. Умови надання: -

8.1. Місце: 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,

     (бухгалтерія) Спосіб: особисто або поштою

8.2. Строк: до 18.07.2013 р. 10.00 год.

9.1. Місце: 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,

     (кабінет директора)

9.2. Дата: 18.07.2013 р.

9.3. Час: 10.30 год.  

10. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI.

Заступник директора з НВР Макарова Л.І.                                        ____________________                                                                                          

                                                                                                                                    (підпис) М.П.

Понеділок, 02 березня 2015 00:06

Міс Училище 2015

       

Краса!  На  світі  цім  Краса  -
Натхнення  чарівниця,
Що  відкриває  небеса,
Вершить  найбільші  чудеса!

До дня закоханих в училищі відбувся конкурс дівочої краси. Вродливі, елегантні, загадкові, милі дівчата з різних груп претендували на звання «Міс Училище – 2015».

 1. Бородовка Ольга (1 опр)
 2. Ліньова Ірина (31 кп)
 3. Соколова Анастасія (22 ок)
 4. Репінська Маргарита (20 ок)
 5. Олейченко Ірина (2 опр)
 6. Лебедка Анастасія (3 опр)
 7. Гієнко Анастасія (30 кп)
 8. Єрмакова Олена (29 кп)
 9. Руднєва Анна (21 ок)

Перший вихід дівчат – знайомство!

мисс 8

Також дівчата готували презентації, відео, щоб якнайкраще продемонструвати себе та свої захоплення.

Другий вихід – у повсякденному одязі, але дівчата не просто виходили а танцювали.

мисс 10

Третій вихід – у вечірньому вбранні!

Кожен етап конкурсу оцінювало чесне, непідкупне, справедливе журі:

Сіріньок Ілля Вікторович – викладач, заступник директора;

Калюжний Олександр Олександрович – викладач;

Кривошей Віталій Пилипович – викладач;

Попов Олександр Олександрович – майстер виробничого навчання;

Лактіонов Олександр - випускник училища та народного театру танцю «Надія»

мисс 9

Журі важко було обрати одну, найвродливішу, дівчину серед претендентів, але вони, як справжні чоловіки, цінителі жіночої краси, не вагаючись обрали «Міс Училище – 2015». В цій дівчині поєднались не лише краса, а й привабливість, граціозність, елегантність, а в її посмішці - загадка. Нею стала СОКОЛОВА АНАСТАСІЯ (22 ок). А віце-міс Лебедка Анастасія (3 опр).

мисс 6

«Міс училище 2015» не лише красуня, а й ще прекрасна танцівниця. Її плавні, граціозні рухи заворожують.

мисс 11

Інші учасниці конкурсу не залишились без уваги, бо тримали свої титули, а також журі визнали відео-представлення від Бородовки Ольги (1 опр) – найкращім, за що і нагородили її солодким подарунком.

мисс 5

За цей прекрасний захід велика подяка Куліковській Ларисі Павлівни та Мороз Наталі Миколаївни!

 

Неділя, 01 березня 2015 23:44

Масляна

Неділя, 01 березня 2015 23:36

"Небесна сотня"

Історія – це вчитель життя

                                                                              Живе минуле в нас і поруч з нами,

                                                                           Його не перекреслиш, не зітреш,

                                                                             Воно всіма стежинами й шляхами

                                                                            Іде, не знаючи кордонів, ані меж.

Дев’яносту зиму зустрічатиме у наступному році Державний навчальний заклад «Михайлівське ВПУ». Ще донедавна 1932 рік вважався стартом історії училища. Але буквально півроку тому ми, нарешті, дізналися, завдяки щасливому збігу обставин та зусиллям Удовіченка Миколи Костянтиновича (брат директора, який, вивчаючи генеологічне дерево свого роду, знайшов документ про заснування училища), інформацію про більш ранню дату заснування – 1929 рік.

У липні 1929 року у Михайлівку окружна інспектура Наросвіти направила «тов. Пшеничного для ознайомлення з умовами можливості організації… сільськогосподарської школи». Акцентувалася увага на те, щоб школа була забезпечена землею, реманентом, а також гуртожитком.(документ нижче)

 

             У цьому ж місяці до Михайлівського райвиконкому  надійшло розпорядження від старшого окрінспектора Наросвіти Верклова, в якому йшлося про переміщення сільськогосподарської профшколи «Червоний козак» з Великого Токмаку до Михайлівки, про початок ремонту та пристосування приміщень відповідно до виробничого плану школи та про складання  її бюджету.(документ нижче)

          У вересні 1929 до Михайлівського райвиконкому надійшов документ, в якому зазначалося, що у Михайлівці відкривається сільськогосподарська школа на базі семирічної школи. Викладачами стали вчителі  природничо-біологічного циклу цієї школи. Персонал райвиконкому залучався до викладання агрономічного циклу. В зв’язку з тим, що сусідня Обіточанська профшкола знаходилася в гірших умовах, агронома, який повинен був викладати у Михайлівській школі, тимчасово відправили в Обіточне. (документ нижче)

Таким чином, одна з Михайлівських семирічок стала закладом, на базі якого був закладений наріжний камінь нашого училища.

У цій будівлі навчалися перші учні школи механізації. (фото нижче) Вона збереглася до сьогоднішніх днів. Зараз в ній працює гімнастичний зал училища.

Пізніше семирічна школа перебазувалася у споруду неподалік. Нині там працює Михайлівська районна дитяча музична школа.

3 жовтня 1929 року в Михайлівці почала працювати сільськогосподарська професійна  школа, де готували техніків рільництва. Вона утримувалась за кошти районного бюджету. Спочатку була створена одна основна група з семирічною навчальною підготовкою і перша батрацька група з чотирирічною освітою. Мова викладання - українська. Вивчали німецьку мову. Була денна форма навчання з шестиденним робочим тижнем. Навчальних годин за планом було 86 (зараз 36).  Пізніше сільськогосподарську професійну  школу перейменовано в школу механізації, яка видавала газету «Молодий агроном».(документ нижче) До речі, старше покоління михайлівчан до цього часу називає наше училище школою механізації.

Нове запитання… Що означає «заново»? А це означає, що треба знову вивчати архівні документи, адже історія нашого училища набагато загадковіша, ніж здається на перший погляд.

Школа механізації повинна була забезпечити спеціалістами колгоспи Михайлівського краю, який вступив в страшну сталінську суцільну колективізацію і стояв на порозі голодомору 1932-1933 рр.

 У школі були організовані короткострокові курси з вивчення складних сільськогосподарських машин. У районному музеї зберігся протокол рішення Михайлівського РКП(б) України від 11 листопада 1933 р. про перепідготовку керівного складу районного партактиву в Михайлівській школі механізації. Серед курсантів був Онопрієнко Дем’ян Єлисейович – засновник районного краєзнавчого музею. (на фото нижчеСотні людей в довоєнний період отримали первинні хліборобські знання, вивчили сільськогосподарську техніку.

Настав трагічний 1937 рік… У цей час при училищі діяла  Михайлівська школа агрозоотехніків. Викладачі та учні закладу пережили страшне лихоліття сталінських репресій, постраждало багато ні в чому невинних людей.

          На цьому фото 1-й випуск школи.

          Як склалася доля директора Тимасова В.О., викладачів і випускників - невідомо, але, скоріш за все,  дехто з них все ж таки потрапив під маховик сталінських репресій.

Та викладачі та майстри виробничого навчання не зважали на труднощі. Вони виховували хліборобів,  бо розуміли, що земля-годувальниця потребувала турботи про себе, хотіла, щоб господарювали на ній уважні, грамотні хлібороби. (фото «Учні на теоретичних заняттях»)

Тільки фашистська окупація Михайлівки призупинила заняття в навчальному закладі, бо співробітники та учні пішли захищати свою Батьківщину. Директором училища перед війною був Кочевський Григорій Григорович. (фото нижче)

 Після війни він знову очолив школу механізації.

Під час окупації Михайлівки з 5 жовтня 1941 по 27 жовтня 1943 у приміщенні школи хазяйнували німці.

                    З 1 листопада 1944 р. згідно Постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 9 грудня 1943 р. школа механізації відновила свою роботу, прийняла бажаючих набути знання справжніх майстрів хліборобської справи.

Скінчилася війна… І повернувся солдат, і припав до зраненої землі, яка так довго чекала на його мозолясті теплі руки. І забажалося йому зробити цю землю квітучим садом.

          Почалася відбудова зруйнованої війною Михайлівки. Піднялася із руїн і Михайлівська школа механізації завдяки самовідданій праці співробітників.

          У Радянському Союзі у 1943 році була створена організація «Трудові резерви» - всесоюзне добровільне спортивне товариство, що об'єднувало учнів і працівників професійно-технічних училищ . Учні школи стали членами цього товариства. З часом термін «трудові резерви» став синонімом професійно-технічного навчання. (на фото зліва логотип трудових резервів, справа – фото 70-х років)

У 1944 почалися регулярні заняття. Спочатку був оголошений прийом на короткотермінові курси. З 1 листопада 1944 року школа підпорядковувалась народному комісаріату землеробства.  На повну потужність вона запрацювала у 1946 році. З 13 лютого 1947 року вона перейшла в підпорядкування Міністерства сільського господарства УРСР. Збільшувався контингент учнів. Школа механізації прийняла на навчання осіб різного віку. Зберігся документ, який свідчить про оголошення прийому до школи механізації у 1948 році та про меню, яке було  в закладі в цей час. (фото нижче)

З 1945 по 1950 рр. навчальний заклад готував шоферів, комбайнерів, нормувальників МТС, електромонтерів. Щорічно тут навчалося 350-380 чоловік, і авторитет школи постійно зростав.

У 1950 році школа перейшла в підпорядкування міністерства бавовнярства, а з 1953 – вона передана міністерству сільського господарства УРСР. У першій половині 50-х років кількість учнів сягала 1000 осіб. Готували кадри за професіями: шофери, комбайнери, механіки самохідних комбайнів С-4, трактористи-дизелісти, механіки-водії бавовнозбиральних бригад, електромонтери, бригадири тракторних бригад.

Учні школи механізації у післявоєнні роки.

З 1 січня 1954 року школа стала називатися Михайлівським училищем механізації сільського господарства (УМСГ).

Так учні в жартівливому стилі зобразили абревіатуру свого закладу.

А з 1 січня 1954 училище передано в підпорядкування головного управління професійної освіти міністерства культури СРСР.

27 березня 1954 постановою ради міністрів СРСР управління училищем передано головному управлінню трудових резервів при раді міністерства будівництва СРСР.

У 1955 почалося освоєння цілинних земель. За закликом ВКП(б) до Казахстану з різних регіонів Радянського Союзу були спрямовані тисячі хліборобів.

Свій внесок в освоєння цілинних земель зробила і наша школа механізації. Майстри виробничого навчання Борисенко Є.Г., Дремлюга М.А., Кравченко П.С., Сергієнко О.І., Паламарчук Г.П., Капустін П.І., Чаусов В.П., Захарченко О.П., Фоменко Л.К., Корнієнко Ф.Ф., Сидоренко Г.М. разом із своїми групами, технікою були направлені  на цілину для проходження виробничої практики. Неоціненний досвід роботи хлібороба набули випускники на казахстанських землях.

1955 рік став роком підйому школи механізації. Про навчальний заклад почули не тільки в Україні, а й поза її межами.

У 1955 р. професію бригадира тракторної бригади отримав Довжик М.Є. і був направлений в радгосп «Шуйський» Цілиноградської області в Казахстані, де в цей час широким фронтом йшло освоєння цілинних земель. За свою натхненну роботу Михайло Єгорович був удостоєний високого звання Герой Соціалістичної Праці та нагороджений Золотою Зіркою Героя. (на фото внизу він – у центрі, а праворуч від нього Герой Соціалістичної Праці Левченко Ф.В.)

 Курси бригадирів тракторних бригад закінчив Григорій Семенович Сарбаш - Герой Соціалістичної Праці, який довгий час очолював тракторну бригаду №1 колгоспу «Ленінська правда». За своє життя він виховав цілу плеяду досвідчених хліборобів, передав їм свій життєвий досвід, вміння, знання і ніколи не поривав зв’язку з училищем. (на фото знизу)

Йшли роки, видозмінювалась навчальна база училища, з’являлись нові професії, за якими готували фахівців.  Не один раз училище змінювало назву.

З 1 січня 1960 по 1 грудня 1963 навчальний заклад мав назву училище механізації сільського господарства №2.

З 1 грудня 1963 – «Сільське професійно-технічне училище №2».

З 1969 р. навчальний заклад перетворився в сільське середнє професійно-технічне училище №2, яке почало готувати кадри трактористів-машиністів широкого профілю з отриманням середньої освіти (ССПТУ №2).

 У 1984 р. на підставі наказу Держкомітету Української РСР з профтехосвіти від 13.07.1984 р. училище реорганізували в середнє професійно-технічне училище №52 (СПТУ-52), а з 1993 р. училище стало професійно-технічним училищем №52 (ПТУ-52).

У 2002 р. відбулася чергова реорганізація училища: наказом Міністерства освіти і науки України від 26.03.02 р. ПТУ-52 було реорганізоване у вище професійне училище №52.

У 2010 році училище було перейменовано в Державний навчальний заклад «Вище професійне училище».

Отже, йшли роки, змінювалися назва училища, його керівники, професії, техніка, але незмінним залишалося одне – протягом десятиліть училище було центром підготовки сільськогосподарських кадрів, які розлетілися по різних куточках світу.

Його доля, як і доля будь-якої людини була нелегкою.  Важкі часи змінювалися підйомом, та все ж зірка навчального закладу є щасливою, адже наше училище було, є і буде тим місцем, де об’єднуються покоління моїх земляків, щоб продовжити традиції нашого хліборобського краю, закладені майже сторіччя тому…

ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВПУ"

 

1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", "А2", "В1"). Водій автотранспортних засобів(категорія "С1")

Рівень кваліфікації - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «A1», «А2», «B1», водій автотранспортних засобів категорії «С1».

Обсяг прийому – 30 учнів

 

2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія "C1") 

Рівень кваліфікації - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду, Водій автотранспортних засобів категорія «C1».

Обсяг прийому – 30 учнів.

 

3.Кухар. Пекар

Рівень кваліфікації – кухар 3 розряду, пекар 5 розряду.

Обсяг прийому – 30 учнів.

 

4.Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Рівень кваліфікації – оператор комп’ютерного набору II категорії.

Обсяг прийому – 30 учнів.

 

5.Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.


Рівень кваліфікації – оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії.

Обсяг прийому – 30 учнів.

за спеціальностями:

Агроінженерія

Рівень кваліфікації - технік - механік

Обсяг прийому - 15 учнів.

Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Рівень кваліфікації - технік - електрик

Обсяг прийому - 15 учнів.

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА І ПРОФЕСІЯ - ЦЕ ЗНАЧНО КРАЩЕ, НІЖ ПРОСТО СЕРЕДНЯ ОСВІТА

 

навчання за всіма професіями - безкоштовне;

учні забезпечуються стипендією;

діє система матеріальної допомоги та заохочень;

учні, які мають потребу, забезпечуються місцями в гуртожитку та триразовим харчуванням;

навчання в училищі зараховується в трудовий стаж;

після закінчення випускники отримують свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, диплом кваліфікованого робітника державного зразка.

 

 

ЯКЩО ВИ ПРАГНЕТЕ ОДЕРЖАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ І МАТИ ПРОФЕСІЮ, ЯКА СТАНЕ ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ В ЖИТТІ, ВСТУПАЙТЕ ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВПУ"!

 

 

 

 

 

Макарова Л.І. – методист, викладач історії
img 2188 Ільченко Н.В. – заступник директора з навчальної роботи, викладач української мови
   
Кривошей В.П. – викладач історії тасуспільствознавства

Сергієнко Н.П.  – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач англійської мови

Медведкова Г.Д. – викладач англійської мови

 
   
img 1406 Сарбаш Т.М. – викладач  української мови та української літератури
img 1406 Калюжна Т.В. – викладач  зарубіжної  літератури
Куліковська Л.П. – викладач математики
Пересіпкин В.О. – викладач фізики

Воробйова Л.М. – викладач хімії, біології

   
Стадніченко І.М. – викладач спецдисциплін
Купава О.С. – майстер в/н

Михайлишин С.В. - майстер в/н

Олейченко В.О. - викладач спецдисциплін
img 9645  Євстратов О.С. - майстер в/н
Гольцова Н.М. – викладач спецдисциплін
Холод Ю.Ю. - майстер в/н
Тінякова С.В. - майстер в/н
img 1880  Прядко О.В. - майстер в/н
Трусова І.О. - майстер в/н
Голуб Т.М. – викладач спецдисциплін
   
Рослов О.О. – викладач спецдисциплін
Комзлова Н.Ж. - майстер в/н
Білоцерковець М.В. - майстер в/н
img 1626 Коноваленко В.В. - майстер в/н
Лаврухіна О.І. - майстер в/н
Булгаков Є.В. - майстер в/н
Горенков М.В. - майстер в/н
Оджубійський О.С. – викладач фізичного виховання
Павлюк В.О. – викладач фізичного виховання
Сазонова Д.Ю. – викладач фізичного виховання

Барахта О.Л. - викладач географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сторінка 36 із 36