Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 Дана спеціальність покликана реалізувати підготовку фахівців з розробки, проєктування, обслуговування та експлуатації електротехнічного устаткування.

Для підготовки спеціалістів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки використовуються сучасні освітні підходи на основі новітніх та прогресивних інформаційних технологій, використовуються сучасні  засоби проєктування та розробки електричних схем та мереж, електричного та електротехнічного обладнання і машин, розкриваються питання автоматизованого та дистанційного керування електричними об’єктами на основі мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, проводиться розбір питання проєктування та впровадження прогресивних енергоефективних та енергоощадних джерел енергії для побутових та промислового енергетичних об’єктів.

Фахівці зі спеціальності  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

мають широкий спектр застосування набутих вмінь і навичок, а саме:

 

 

– володіння теоретичними та практичними навичками щодо розробки проєктної документації структурних елементів електроенергетичних об’єктів та систем;

 – підготовка  документації конструкторського та технологічного характеру об’єктів енергетичної галузі та його виокремлених складових;

– розробка електричних схем та компонувань з використанням обчислювальної техніки та прикладних програмних комплексів для автоматизації інженерних розрахунків;

– здійснення планування навантаження та рівня споживання електроенергії;

– проведення контролю роботи та обслуговування автоматизованих енергетичних установок та електромеханічного обладнання, електростанцій електричних мереж, тощо.

 Сфера професійної діяльності випускника

 

1.    Розробка систем автоматизації технік – проєктувальник промислових установ і технологічних комплексів.

2.    Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.

3.    Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.

4.    Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.

5.    Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, забезпечення дотримання вимог керівних документів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки

6.  Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту   електроустаткування.

Екскурсія на Запорізьку ТЕС

Впродовж навчання здобувач освіти має можливість:

 

·        проходити практику на базі енергогенеруючих, енергопостачальних електроремонтних, електровиробничих, електрообслуговуючих підприємствах;

 

·        приймати активну участь к науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тематичних виставках.

Перелік посад для випускників спеціальності:

 

·        енергетик виробництва,

·        технік з експлуатації альтернативних та відновлювальних джерел енергії,

·        технік-енергетик,

·        фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж,

·        фахівець з електрифікації сільськогосподарського підприємства,

·        фахівець з релейного захисту і електроавтоматики,

·        технік-електрик в енергетичній сфері,

·        контролер енергонагляду,

·        майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики,

·        технік-електрик енергетичної компанії або електромонтажної організації чи підприємства з енергосервісу,

·        диспетчер оперативно-диспетчерської служби енергетичної компанії,

·        дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічної компанії,

·        енергоменеджер, енергоаудитор.

Майбутні фахові молодші бакалаври

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  в Державному навчальному закладі «Михайлівське вище професійне училище» – ЦЕ:

 • АКУТАЛЬНІСТЬ – освітня програма, розроблена відповідно до вимог ринку, у безпосередній і прямій співпраці з роботодавцями;

 • ЗАТРЕБУВАНІСТЬ – молоді фахівці розпочинають трудову діяльність ще під час проходження практики.

 • РІЗНОПЛАНОВІСТЬ – можливість проходження виробничої практики на кращих підприємствах та організаціях регіону і України.

 • ЗРУЧНІСТЬ – можливість  продовження навчання у Таврійському агротехнологічному  університеті імені Д.Моторного.

Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Рівень кваліфікації – технік – електрик

Обсяг прийому – 15 учнів.

Перелік документів, необхідних для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”: 

 • заява про вступ;
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (оригінал);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
 • документ, що посвідчує особу (вступник пред’являє особисто);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • ідентифікаційний номер (копія);
 • довідка про склад сім’ї;
 • медична довідка за формою, установленою чинним законодавством;
 • довідка про профілактичні щеплення;
 • письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2022 року

Закінчення прийому заяв від вступників

13 липня 2022 року о 18.00

Строки проведення вступних випробувань

14 – 21 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 23 липня 2022 року

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

До 12.00 27 липня 2022 року

Термін зарахування вступників за регіональним замовленням

Не пізніше 18.00 29 липня 2022 року

 

Конкурсний відбір на навчання до ДНЗ «Михайлівське ВПУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

Збірник диктантів для підготовки до вступного іспиту з української мови

dpa-2019-ukr-mova-avramenko

Графік роботи приймальної комісії: понеділок-п’ятниця – 08:00-16:00; субота 08:00-14:00. Вихідний – неділя.

Електронна заява на вступ до ДНЗ “Михайлівське ВПУ”