СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 208. «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»

Земля – найбільша цінність України. Працювати на ній може кожен, але справжній господар цієї землі  – це  грамотний , вдумливий і  обізнаний фахівець. Агроінженерія – спеціальність, яка поєднує в собі вміння працювати на землі, знання агротехнологічних процесів та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. Сучасний ринок праці  має запити на спеціалістів, які добре обізнані в інженерних процесах обслуговування земельних угідь. Новітня техніка, інноваційні підходи до обробітку грунту постійно удосконалюються і орієнтуватися в змінах може тільки висококваліфікований знавець своєї справи. Місія агроінженерів надзвичайно важлива, адже сільське господарство є провідною галуззю України і основним джерелом поповнення державного бюджету. Цим фахівцям необхідно постійно піклуватися про осучаснення сільськогосподарського виробництва.

       

   Фахівці зі  спеціальності «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» мають широкий спектр застосування набутих вмінь і навичок, а саме:

        фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва;

        випускники зможуть керувати: технічними службами, відділами, підрозділами, персоналом та навчанням працівників.

   працювати:  інженером, механіком, начальником цеху, начальником зміни, майстром виробничої дільниці, майстром з експлуатації та ремонту машин, механізмів та обладнання.

– виконувати обов’язки: фахівця на підприємствах із виконання сільськогосподарських робіт, управління механізації, проектно-конструкторських установах, установах з експертної оцінки машин і обладнання, сервісних центрах з обслуговування та продажу машин і обладнання, підприємствах із виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва, підприємствах з виробництва машин і обладнання галузі.

 

Агроінженер – це фахівець, якому притаманні:

-уважність і точність,

– відповідальність;

– вміння аналізувати виробничу діяльність підприємства, використання новітніх технологій в механізації сільськогосподарського виробництв

Потенційні можливості фахівців спеціальності «Агроінженерія»- це:

        – цікава робота;

            – перспектива кар’єрного росту;

 – високий рівень доходу;

 – затребуваність на ринку праці не лише регіонального чи державного, а й міжнародного рівня .

 Перспективи професії

Агроінженер – одна з найзатребуваніших на ринку праці спеціальностей, фахівців якої потребує значна частина наявних агропідприємств. 

        Заробітні плати за спеціальністю агроінженерія на ринку праці стартують від 10–15 тис. грн, а з набуттям досвіду та кваліфікації можливо отримувати 30–40 тис. грн., адже агроінженеру необхідно мати хорошу базу знань для того, щоб якісно та професійно виконувати покладені на нього обов’язки: оперативно знаходити й усувати несправності в роботі сільськогосподарської техніки. Окрім того, важливо завжди удосконалювати знання не тільки зі здобутої спеціальності, а й із суміжних: агрономії, зоотехнії, знати всі виробничі процеси.

          Спеціальність «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»  в Державному навчальному закладі «Михайлівське вище професійне училище» – ЦЕ:

 

 • АКУТАЛЬНІСТЬ – освітня програма, розроблена відповідно до вимог ринку, у безпосередній і прямій співпраці з роботодавцями;
 • ЗАТРЕБУВАНІСТЬ – молоді фахівці розпочинають трудову діяльність ще під час проходження практики.
 • РІЗНОПЛАНОВІСТЬ – можливість проходження виробничої практики на кращих підприємствах та організаціях регіону і України.
 • ЗРУЧНІСТЬ – можливість  продовження навчання у Таврійському агротехнологічному  університеті імені Д.Моторного.

Випускники училища стали студентами Таврійського державного агротехнологічного університету імені Д. Моторного

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Рівень кваліфікації – технік-механік сільськогосподарського виробництва.

Обсяг прийому – 15 учнів.

Перелік документів, необхідних для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”: 

 • заява про вступ;
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (оригінал);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
 • документ, що посвідчує особу (вступник пред’являє особисто);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • ідентифікаційний номер (копія);
 • довідка про склад сім’ї;
 • медична довідка за формою, установленою чинним законодавством;
 • довідка про профілактичні щеплення;
 • письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2022 року

Закінчення прийому заяв від вступників

13 липня 2022 року о 18.00

Строки проведення вступних випробувань

14 – 21 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 23 липня 2022 року

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

До 12.00 27 липня 2022 року

Термін зарахування вступників за регіональним замовленням

Не пізніше 18.00 29 липня 2022 року

 

Конкурсний відбір на навчання до ДНЗ «Михайлівське ВПУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

Збірник диктантів для підготовки до вступного іспиту з української мови

dpa-2019-ukr-mova-avramenko

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок-п’ятниця – 08:00-16:00;

субота 08:00-14:00.

Вихідний – неділя.

Електронна заява на вступ до ДНЗ “Михайлівське ВПУ”