Вівторок, 26 травня 2015 18:53

Запит цінових пропозицій

Вхідний № 15054ХХ434200, оголошення в бюлетні № 137674

ВДЗ № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування. Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02544106

1.3. Місцезнаходження. 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

1.4. Реєстраційні рахунки  замовника. 35419042003282, 35424242003282 УДКСУ у Михайлівському районі Запорізької області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

       Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР,  72002 Запорізька область,  

       Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н  (06132) 2-09-16;

        Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер,  72002 Запорізька область,

        Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-19-22, факс 

       (06132) 2-02-68,        e-mail:    vpu52@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 195 000.00 грн.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.mihvpu.zp.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 - 28.30.8  Машини сільськогосподарські інші (Зерноочисна машина пересувна)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Зерноочисна машина пересувна шкребкова

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Запорізька область,  Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Червень 2015 р.

5. Основні умови договору. Згідно додатку № 3

6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання. 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,  (бухгалтерія) Спосіб: особисто або поштою

7.2. Строк. 08.06.2015 10.00

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце. 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,  (кабінет директора)

8.2. Дата. 08.06.2015

8.3. Час. 11.00

9. Додаткова інформація. Кваліфікаційні  вимоги  відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ.

 

Заступник директора з НВР Макарова Л.І.                                       __________________

Дребезова Любов Володимирівна, бухгалтер, (06132) 2-19-22

 

Шановні Учасники!

 

            Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище» запрошує  Учасників для  проведення  процедури закупівлі шляхом   запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю Зерноочисної машини пересувної ДК 016:2010 - 28.30.8  Машини сільськогосподарські,  інші (Зерноочисна машина пересувна).         Місце поставки товару:  Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2. Строк поставки: червень 2015 року.

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) відбудеться 08.06.2015 року об 11-00  за адресою:  Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 (кабінет директора);

            строк подання цінової пропозиції -08.06.2015 року до 10-00    Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 (бухгалтерія), особисто або поштою

строк дії пропозиції 120 днів з дня розкриття пропозицій;

умови договору: істотні умови до договору відповідно до статті 40 Закону «Про здійснення державних закупівель.

            Додатки:

-інструкція з підготовки пропозицій(запит цінових пропозицій (котирувань);

-форма цінової пропозиції (додаток 1 до Запиту);

-технічне завдання (додаток 2 до Запиту);

-істотні умови договору, які обов’язково включаються до договору;

-документи для підтвердження інформації про  відсутність підстав для відмови Учаснику в участі процедури закупівлі на підставі   статті 16, 17 Закону (додаток 3 до Запиту).

 

 

 

Голова комітету конкурсних торгів                                                           Л.І.Макарова

                                                         

 

             Інструкція з підготовки пропозицій (запит цінових пропозицій (котирувань)

 

            Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яку не може бути в подальшому змінено. Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті та складається з реєстру та всіх інших документів, які зазначені в Запиті.

            На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;
-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій (котирувань);

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі,

- місцезнаходження (місце проживання) учасника,

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

- номери контактних телефонів;

-маркування: "Не відкривати до «08» червня 2015 року 11-00 год.»

(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

            Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

            Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

             Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

 

ДОДАТОК 1

до Документації конкурсних торгів

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у Запиті цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю   

        28.30.8  Машини сільськогосподарські,  інші (Зерноочисна  машина пересувна)

                                                                         

_____________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________

Фактична адреса __________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________

Телефон______________________________________________________________________

 

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами конкурсних торгів  та документацією конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію   на  суму:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару в  грн.

 без ПДВ

Ціна за одиницю товару в  грн.

 з ПДВ

Зерноочисна машина пересувна

од.

1

 

 

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 3 дні  з  дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, та  не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

        5. Строк надання послуг: червень  2015 року згідно умов визначених в документації конкурсних торгів  та умов договору Замовника.

 

                      ______________________ /ініціали та прізвище/

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ДОДАТОК  2                                                         ТЕХНІЧНІ  УМОВИ

Зерноочисна машина пересувна ОВС або еквівалент

1. Загальні положення

 

Машина   повинна  бути нова, 2015 року випуску, в стандартному заводському виконанні

Призначена  для очистки    потрапляючого з поля зернового вороха колосових, круп’яных, зернобобових культур, кукурудзи, сорго, соняшника, насіння рапсу від домішок на відкритих токах в усіх  сільськогосподарських  зонах країни. Очищення зерна проходить як  регульованим повітряним потоком, так і на решітах, що дозволяє отримати  більш  високу  якість очищення зернових.

 

 

2. Технічні параметри

 

Тип – самопересувна, шкребкова

Продуктивність - 25 т/год

Привід - електричний

Загальна потужність електродвигунів  - 9,5 кВт

Витрата електроенергії- 0,38 кВт. год/т

Ширина захвату - 4,7 м

Висота - 3,28м

Довжина - 5,09 м

Маса в повній комплектації - 1923 кг

Повний комплект решіт

 

3.Організаційні вимоги

 

Учасник  забезпечує  введення техніки в експлуатацію.

Учасник  повинен представити в  пропозиції:

  • копію сертифікату якості або відповідності на товар;
  • зображення (проспект);
  • детальні техніко-економічні характеристики та опис  техніки.

Доставка товару на склад Замовника здійснюється продавцем за його рахунок. В вартість включені витрати по збірці, навчанню  персоналу, введенню в експлуатацію та  гарантійному обслуговуванню агрегату.

Постачальник повинен представити при отриманні машини:

- сертифікат якості та відповідності на обладнання

 

Вся технічна документація на машину повинна бути на українській або російській мові.

 

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником,   пропозиція відхиляється. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                        ДОДАТОК  3

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору

             Відповідно до вимог статті 40 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту  цінової пропозиції   переможця  процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення  обсягів  закупівлі,   зокрема   з   урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) продовження  строку  дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару,  виконання  робіт,  надання  послуг  у  разі виникнення документально  підтверджених об'єктивних обставин,  що спричинили таке продовження,  у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови,  що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

3)  зміни  ціни  у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

             Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року,  в обсязі,  що не перевищує 20 відсотків суми,  визначеної у договорі,  укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Ціна на товар  встановлюється в національній валюті України.

         

          Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2015 р.

                                                                                                                                       ДОДАТОК  4

Документи для підтвердження інформації про  відсутність підстав для відмови Учаснику в участі процедури закупівлі на підставі   статті 16, 17 Закону

-  Копія Статуту або іншого установчого документу.

 

 -  Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів на території України, чинну на дату розкриття  пропозиції .

 

  - Копія свідоцтва платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ).

 

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про те, що підприємство Учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не раніше, як за  10 днів  до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо не встановлено інший строк видачі довідки Уповноваженим органом.

 

- Документи, що підтверджують правомочність учасника (представника учасника) на укладання договору про закупівлю: прізвища і посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань по результатах торгів. Довіреність уповноваженої особи учасника на право участі  в конкурсних торгах та підпису документів, у тому числі за результатами конкурсних торгів, має бути оформлена згідно чинного законодавства.

 

-  Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство.

- назва та реквізити підприємства-Учасника (адреса, телефон, телефакс, ел. пошта);

- керівництво (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

 

- Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

 

- Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

 

-Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію, що учасника не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Вівторок, 26 травня 2015 18:51

Акцепт борона

                          Вхідний № 15054ХХ436418, № оголош.в бюлетні 138353

ВДЗ 260    (27.05.2015)  від   27.05.2015                               

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне училище”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02544106

1.3. Місцезнаходження: 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка,

            вул.Леніна, 2

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016 : 2010 – 28.30.3  Машини для підготовлення

чи оброблення грунту (дискова борона навісна)

            2.2. Кількість товарів або обсяг виконання   робіт  чи надання послуг:   

             1 од.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Запорізька область,

Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень 2015 року

3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,

 опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних

             закупівель: 19.05.2015, ВДЗ  № 254(19.05.2015) оголошення № 133514

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

            ПАТ «Волинська фондова компанія»

            5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

            13356951

             5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),

            телефон, телефакс: 43006, Волинська область, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16 , тел. (0332)

            78-65-20

6. Ціна акцептованої пропозиції за результатами застосування процедури в одного

учасника:

400 000,00 грн. (чотириста тисяч грн. з ПДВ)

           Чотириста  тисяч   грн. 00 коп. з ПДВ

6.1. Ціна  за одиницю товару (у разі закупівлі товару)

                    400 000,00 грн. з ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури

закупівлі  в одного учасника): 21.05.2015 р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. На підставі п.3 абз.2 ст.39 Закону  

України "Про здійснення державних закупівель" замовник має право укласти договір про

закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не

раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу

повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури

закупівлі

 

 

           Заступник  директора з НВР   Макарова Л.І.             

 

                                                                                                _______________________

                                                                                                             (підпис) М.П.

 

Вівторок, 26 травня 2015 18:49

Зміни до річного плану 2015

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  НА 2015 РІК

Державний навчальний заклад «Михайлівське вище професійне училище»

02544106

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предме

та закупівлі

Процеду

ра закупівлі

Орієнтовний початок прове

дення процеду

ри закупівлі

Примі

тки

Енергія електрична

ДК- 016:2010-35.11.1

2273

313 000,00 (Триста тринадцять тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Газ природний

ДК- 016:2010-

06.20.1

2274

1 948 965,00 (Один мільйон дев’ятсот сорок вісім тисяч дев’ятсот шістдесят п'ят’ грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – відсутність конкуренції

Паливо дизельне, бензин А-92 ДК- 016:2010-19.20.2

2210

1 048 750,00 (Один мільйон сорок вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015 р.

 

Зерноочисна машина пересувна ДК 016:2010- 28.30.8

3110

195 000,00 (Сто дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Квітень 2015 р.

 

Дискова борона навісна ДК 016:2010 – 28.30.3

3110

440 000,00 (Чотириста сорок тисяч грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Травень 2015 р.

Обгрунтування вибору процедури – двічі проведено процедуру відкритих торгів (відсутність достатньої кількості учасників)

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  13.05.2015 р. протокол № 12.

 

Голова комітету з конкурсних торгів Макарова Л.І.                               _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Дребезова Л.В.                          _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

П'ятниця, 22 травня 2015 08:57

Перша втрата…

Його життя було як феєрве́рк– красиве і коротке. Доля  відміряла Колі Прохорову 24 роки…

         Звичайний сільський хлопець, випускник Любимівської ЗОШ І-ІІІ ст., з 2005 по 2008 рік навчався у Михайлівському ВПУ №52 і отримав диплом за професією "Тракторист – машиніст,  слюсар – ремонтник. Водій автомобіля категорії "В,С", пройшов строкову службу у Львівській області у військах протиповітряної оборони.

         Все було у цього хлопця! Мрія,  кохання, родина.

         Йому б хліб вирощувати, донечку виховувати, любов`ю ніжити кохану дружину, приносити радість своїм щастям матері – не судилося!

         2 квітня 2014 року… перша хвиля мобілізації… Микола Прохоров у лавах 93 мобілізованого батальйону м. Дніпропетровська.

         Події АТО на устах, в серця і душах кожного українця. Нам болить, а найбільше болить тим, чиї діти, чоловіки, внуки стали учасниками АТО.

         Коля Прохоров не зміг не піти, не такий він був…

Олейченко В.О., майстер виробничого навчання (згадує).

         "Група 54т – це моя перша група. Я пам’ятаю кожного свого вихованця.  Коля Прохоров був спокійним, врівноваженим, дисциплінованим учнем. Я не пам’ятаю жодного конфлікту хлопців з ним. Привчений батьками до праці, Микола добросовісно виконував всі доручення".

         Пєтраков Анатолій, староста групи 54т;

         "Такі, як Коля Прохоров повинні жити. Він був прекрасною, чуйною , доброю людиною. Товаришем був надійним і вірним".

         Кулаковський Сергій, одногрупник;

         "В мої пам`яті Коля залишився завжди усміхненим і щирим. Він не був відмінником, але все виконував добросовісно. У нього було загострене відчуття справедливості. Це був хлопець із справжніми чоловічими рисами (сміливість, справедливість, вірність)"

         Був… Про Миколу Прохорова в минулому часі?!

         Страшна звістка облетіла Михайлівщину… Серед загиблих і неопізнаних під Іловайськом, які поховані у Дніпропетровську  - Прохоров Микола (установлено за результатами ДНК - експертизи).

         Важко знайти слова, які б заспокоїли материнське серце, притамували біль дружині, рідним.

         Важко повірити, що безмежно щире, наповнене любов`ю, серце Миколи на віки зупинилося.

         Важко змиритися зі смертю, а зі смертю молодої людини… ще важче.

         В пам`яті тих, хто знав Колю Прохорова, він залишиться високим, красив юнаком з червоним рум`янцем на щоках, з очима повними любові і тепла, з добротою, яка переповнювала все його єство.

 

З глибоким сумом учнівський,

педагогічний,

батьківський колектив

ДНЗ "Михайлівське ВПУ"

Під керівництвом заступника директора Сірінька І.В. та викладача спецдисциплін Стадніченка І.М. було проведено тиждень безпечи життєдіяльності з 11.05.15 по 15.05.15р. Тиждень розпочався з проведення лінійки, присвяченої безпеці життєдіяльності. В усіх групах були проведені виховні години, пов’язані з цією темою. 13.05.15 учні подивилися навчальний фільм про вибухонебезпечні предмети, правила поводження на воді, збирання грибів та про небезпеку кліщів. Наприкінці тижня був проведений конкурс на кращий плакат з безпеки життєдіяльності. Результати цього конкурсу будуть оголошені 26.05.15 на лінійці.

Четвер, 07 травня 2015 08:20

Вебінар відбувся!

6 травня у нас відбувся вебінар по перевернутому навчанню. Це наша перша онлайн зустріч (сподіваюся, не остання). 
Готувалися, хвилювалися, багато обговорювали до початку засідання...
Дуже приємно, що колеги знайшли можливість відвідати цю вебконференцію. Платформа змогла прийняти тільки 25 учасників, але нас було значно більше, бо сиділи по двоє-троє за комп'ютером. 
Пропоную переглянути запис вебінару і прошу написати своє враження від онлайн зустрічі.
 

 
Перші діалоги уже є!

Понеділок, 11 травня 2015 07:26

День пам'яті і примирення

8 травня в Україні запроваджується нова пам'ятна дата – День пам'яті та примирення.

Нова пам'ятна дата встановлюється для "вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих".

В нашому навчальному закладі відзначення цього дня почалося з урочистої лінійки, на якій учням пояснили, що це за свято, коли і ким воно було запроведжене. Розповіли про участь України у Другій світовій війні і про подвиги наших земляків.

Після цього були запрошені учасники велопробігу, який проводиться щороку, по всім пам'ятникам загиблим солдатам Михайлівки. Очолював велопробіг Кривошей Віталій Пилипович.

Завершилося відзначення  Дня пам'яті та примирення концертом, який підготувала Бабаніна Марина Миколаївна.

У концерті взяли участь: Соколова Анастасія (група 22ок), Дьомін Максим (група 3опр), Скрипник Марія (група 22ок), Бородовка Ольга (група 1опр), Агарков Дмитро (група 2опр), Зубець Вікторія (група 2опр), Тарасенко Анастасія (група 22ок), Меснянкіна Вікторія (група 22ок), Смьордова Вікторія (група 22ок), Суботяк Юлія (випускниця училища минулих років). Фрагменти цього концерту ви можете подивитися у відео нижче.

П'ятниця, 08 травня 2015 17:16

Зустріч з матерями героїв АТО

Учні училища стали учасниками зустрічі з матерями героїв АТО, яка відбулася за сприяння "Товариства обороні України".

Матері наших випускників (Шахова Віталія та Сєрих Ігора) розповіли учням, якими росли їхні діти, як навчалися в школі і училищі, що довелося пережити під час бойових операцій в зоні АТО.

Ця зустріч сприяла вихованню у учнів патріотичних почуттів. 

Середа, 06 травня 2015 07:24

"Скринька добрих справ"

Учні училища в рамках акції "Скринька добрих справ" активно допомагають ветеранам. Так учні груп 33е та 34е неодноразово відвідували і допомагали по господарству Фоменко Л.К., Степаненко Л.М.

Учні групи 67т упорядкували могилу Героя Соціалістичної праці Левченка Федора Васильовича, про якого в нашому районі чомусь забули, бо могила була дуже в жалюгідному стані. Організатором цих добрих справ є Кривошей Віталій Пилипович, викладач, голова профспілкового комітету училища.

З метою закріплення, удосконалення знань, умінь, навичок та підвищення рівня професійної підготовки й престижу майбутньої професії, організований та проведений 27.04.2015р. конкурс фахової майстерності з професії "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних".
Програма конкурсу передбачала:
 
  • І тур - теоретичний - перевірка професійно-теоретичних знань з предметів "Бухгалтерський облік", "Економіка", "Основи статистики" виконанням тестових завдань на персональному комп'ютері. 
  • ІІ тур - практичний - передбачав розв'язування практичних завдань з бухгатерського обліку. 

Ознайомитись з теоретичними та практичними завданнями конкурсу можна тут.      

Всі учасники віднеслись до конкурсу з великою відповідальністю, проявили максимум знань з теоретичного навчання та практичні уміння з професійно-практичної підготовки і наполегливо боролись за перемогу. 

   Компетентне журі у складі заступника директора з НВР Сірінька І.В., старшого майстра Стадніченка С.В., методиста Іваннікова С.В., голови МК Рослова О.О., викладача спеціальних економічних дисциплін Лось Н.В., майстра в\н Комзолової Н.Ж. слідкували за роботою учасників.  

За результатами конкурсу ІІІ місце посіла учениця групи 21 ОК Довгаль Анастасія, ІІ місце зайняла  учениця групи 21 ОК Олійник Ірина і, нарешті, І місце і звання "Кращий обліковець" отримала учениця цієї ж групи Пересипкіна Ольга, яка показала високий рівень професійної підготовки в різник ділянках бухгалтерського обліку. Всі переможці були нагороджені на загальноучилищній лінійці почесними грамотами та цінним подарунком. Вітаємо наших дівчат!!!

Субота, 02 травня 2015 07:15

Змагання з футболу

28 квітня в училищі відбувся турнір з футболу. Перше місце посіла команда групи 1 ЕМ («молодші спеціалісти»). Переможці викликали на змагання футбольну команду викладачів та майстрів виробничого навчання.