Субота, 05 грудня 2015 15:44

Оголошення паливо 2015

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1.    Замовник:

1.1. Найменування: Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне  

       училище”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02544106

1.3. Місцезнаходження: 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка,

       вул.Леніна, 2

1.4. Реєстраційні рахунки замовника: 35419042003282, 35424242003282 УДКСУ у

       Михайлівському районі  Запорізької області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,

       по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського

       телефонного зв’язку, е-mail)

       Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР,  72002 Запорізька область,

       Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н  (06132) 2-09-16;

        Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер,  72002 Запорізька область,

        Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-19-22, факс  (06132) 2-02-68,

       e-mail:    vpu52@ukr.net

2.    Фінансування закупівлі:

2.1  Джерело фінансування закупівлі: Кошти  спеціального фонду державного бюджету

2.2  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для

       друку, не для оприлюднення) 550 000,00 грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку), не для оприлюднення)

       Бензин  А-92 – 17,00 грн. з ПДВ

       Паливо дизельне – 14,50 грн. з ПДВ

3.    Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України, на якому

       розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4.    Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

       www.mihvpu.zp.ua

5.    Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 19.20.2. Паливо рідинне та газ;  оливи мастильні (бензин А-92,

       паливо дизельне)    

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

бензин А-92 – 2 500 л;

паливо дизельне - 35 000 л,  з них зимове 5 000 л

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Запорізька область,

       Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  до 31.12.2015 р.  

6.    Місце отримання документації конкурсних торгів: Запорізька область, Михайлівський р-н,

       смт  Михайлівка, вул.Леніна, 2 (бухгалтерія)

7.   Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається

7.1. Розмір: -

7.2. Вид: -

7.3. Умови надання: -

8.    Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,

       (бухгалтерія) Спосіб: особисто або поштою

8.2. Строк: до 12.11.2015  р. 10.00 год.

9.   Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: 72002, Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,

       (кабінет директора) 

9.2. Дата: 12.11.2015 р.

9.3. Час: 10.30 год.  

10. Додаткова інформація:  Кваліфікаційні  вимоги  відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ зі змінами

 

 

Заступник директора з НВР  Макарова Л.І.                                           ____________________                                                                                           

                                                                                                                                         (підпис) М.П.

 

Виступ

директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Т.Я. Озерової

 

Тема. Реформування галузі освіти - це цивілізований вибір суспільства

        

         Реформування країни та її інтеграція з європейськими державами - це першочергове завдання Президента, Верховної Ради, Уряду України та усього суспільства. Перш за все - це цивілізаційний вибір. Чи стане Україна постіндустріальною, розвиненою сучасною державою, чи залишиться технологічно і ментально у минулому…

         Реформи, розпочаті керівництвом нашої держави, мають бути підтримані суспільством і владою на місцях. Я впевнена, Україна не може зупинитись на половині дороги. Системні реформи і рух по шляху модернізації неможливі без зміни української освітньої системи та усіх її складових. Ми вже пережили дуже багато різних починань у минулі роки, але всі вони були лише «косметичним ремонтом» системи, яка дісталась нам у спадок від СРСР. Хоча спадок і непоганий, з розвиненою мережею загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; плеядою визначних педагогів-новаторів, науковців, управлінців тощо.

         Треба визнати, що освітня галузь минулого, не зважаючи на свою догматичність, консерватизм, авторитаризм та демократичний централізм усе ж мала багато позитивних ознак, хоча б з огляду на те, що ту навчально-виховну систему пройшли 90 % українців: від Президента України до мого сусіда. Але життя не стоїть на місці, розвиваються нові технології, відкриваються нові знання і, освіта, як флагман суспільства, потребує системних змін.

         Керівники держави та органів місцевої влади розуміють, що реформа освіти - це не лише оновлення матеріальної бази, а й наповнення навчальних програм новим змістом, їх розвантаження, осучаснення, адаптація до потреб сьогодення. Держава веде обговорення впровадження 12-річної освіти, яка поки не сприймається суспільством. Але це не є бажанням окремих державних «мужів», а нагальна потреба сьогодення, оскільки обсяг інформації вдвічі зростає кожні п’ять років, знання потрібно оновлювати. А 12-річна школа дозволить, крім того, й створити умови для профільного навчання учнів старшої школи. Через профільність на рівні старшої школи старшокласники зможуть перевірити наскільки той чи інший профіль підготовки відповідає їх можливостям та виважено підійти до вибору професії та вищого навчального закладу.

         Міністерством освіти і науки України запропонована модернізація підходів до управління сучасною школою: запровадження незалежної оцінки якості освіти, упровадження моделі незалежної сертифікації учителів, модульне підвищення кваліфікації вчителів, залежність рівня заробітної плати від кваліфікації тощо.

         Очевидно, що усі ці кроки будуть реалізовуватися поступово, виважено, продумано і підготовлено. Процес розпочатий і буде йти неперервно.

Прийняття у недалекому майбутньому Верховною Радою України нового Закону «Про освіту» - це крок уперед, до європейських змін в освітньому просторі України. І тому кожному педагогічному працівникові варто особисто уважно прочитати новий проект Закону.

Якщо уважно переглянути новий проект, то уже у ст.5 «Державна політика у сфері освіти» йдеться про те, що освіта є головним державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і національно-культурний розвиток суспільства. Фінансування освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.

У статті 6. визначено основні принципи та засади освітньої діяльності, як-то: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти; реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; відповідальність органів управління освітою та закладів освіти перед суспільством; свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; академічна доброчесність та свобода… То де тут дискримінація? Відповідальність - так, право - так.

У статті 3 проекту визначено, що кожен має право на освіту, яке включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією та законами України. Крім того зазначено, що в Україні ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак тощо.

У статті 4 йдеться, що права на безоплатну освіту забезпечується: для дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок формування та фінансового забезпечення мережі державних та комунальних закладів в обсязі, достатньому для забезпечення потреб в освіті усіх громадян України, іноземних громадяни та осіб без громадянства, які мешкають на території України; для позашкільної, професійної та вищої освіти – за рахунок фінансування з державного та/або місцевих бюджетів закладів освіти в порядку, встановленому законодавством.

Але окремі гарячі голови підбурюють громадян, говорячи, що саме вони вимагають: забезпечити обов’язкове здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти... і кричать про це так, як наче б то у проекті закону передбачено щось інше.

Тому ми неодноразово зверталися до керівників органів управління освітою з проханням організувати широке обговорення усіма учасниками навчально-виховного процесу проекту нового Закону України «Про освіту». Ми живемо у демократичній державі, проект закону розміщений на сайті МОН - відкритий для широкого обговорення: бери  й читай.  І дуже прикро, що ще зустрічається  радянський принцип - я не читав, але я проти…

         Змінюється життя, змінюється, навіть без прийнятих нових законів і освітня галузь. Поступово оновлюється матеріально-технічна база: у заклади освіти приходять не лише комп’ютери, ноутбуки, нетбуки та планшети, але й інтерактивні мультимедійні комплекси; Smart-дошки тощо. Переглядаються підходи до навчання, методики викладання; школа поступово переходить на справді особистісно орієнтоване навчання та підготовку кожного учня до життя у суспільстві знань.

         Певні здобутки мають і заклади освіти нашої області. Так, за вагомі досягнення цілий ряд навчальних закладів як міста, так і сільської місцевості, відзначені на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2015». Цього року у Всеукраїнському рейтингу Запорізька область посіла почесне сьоме місце в Україні по кількості випускників, які під час зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищий бал. Тож ми маємо 68 двухсотбальних сертифікатів, які отримали 67 учнів. У 2015 році нагороджено Золотими та Срібними медалями «За високі досягнення у навчанні» 530 випускників; 56 учнів шкіл області визнані переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад на державному рівні, 28 учнів стали кращими на Всеукраїнському рівні у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

         Минулий навчальний рік пройшов успішно й для наших 20 учнів - переможців конкурсів і змагань різних рівнів, за результатами яких вони стали стипендіатами Президента України та Кабінету Міністрів України.

         Ми розуміємо, що наразі це справді обдаровані учні, але особливо приємно, що вони змогли зустріти на своєму шляху талановитих та творчих вчителів, які допомогли їм розкрити свої таланти і здібності.

         В освітній галузі Запорізької області працює більше 5 тисяч педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах, майже 15 тисяч вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, біля 2 тисяч викладачів та майстрів у професійно-навчальних закладах, більше 7 тисяч викладачів та науковців у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, які щоденно йдуть у класи, майстерні та аудиторії, щоб підготувати справді нове покоління нової щасливої та успішної держави.

         Потужна, результативна освітня галузь області сьогодні підтримується владою на всіх рівнях. У 2015 році на галузь освіти області (без професійно-технічних та вищих навчальних закладів) виділено кошти у сумі більше ніж 3 мільярди 192 млн. грн., у т.ч. за рахунок освітньої субвенції на утримання загальноосвітніх навчальних закладів – 1 мільярд 735 млн. 800 тис грн. З цих коштів 90 % направляються на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, організацію харчування вихованців та учнів, а 10 % направляється на розвиток навчальних закладів. На утримання професійно-технічних навчальних закладів області передбачено 254 млн.60 тис. грн. за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів; крім того, за рахунок коштів обласного бюджету дотовано ще 28 млн. гривень. Однак, ще не приведена у відповідність до потреб мережа цих закладів не дозволяє витрачати кошти на їх розвиток.

          Безумовно, ще треба наполегливо працювати і багато чого змінити. Запорізька область взяла курс на створення безпечної, комфортної, гуманної школи радості для дітей та педагогіки співпраці з батьками, тобто, усього того, що не потребує додаткового фінансування, а лише доброї волі усіх учасників навчально-виховного процесу.

         Хочу наголосити, що питання кращого життя повинно хвилювати усіх громадян, у тому числі й освітян, і кожен повинен дбати про гарне виконання своїх обов’язків, про гарне облаштування умов свого життя. Такий підхід, в якому закладено відповідальність кожного за якість свого життя - це європейський сучасний підхід. Не можна очікувати, що хтось подбає про тебе, що комусь більше, ніж тобі, потрібно буде змінити якісно твоє життя.

У новому проекті Закону України «Про освіту» зазначено, що освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у мінливих соціальних умовах, сприяння розвитку особистостей, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу Українського народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні.

Цей проект регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також повноваження органів влади у сфері освіти і науки. Ним унормовано робочий час вчителя, в який входить не тільки педагогічне навантаження, але і підготовка до уроків та  інша педагогічна діяльність.

Великі сподівання ми покладаємо й на прийняті зміни у законодавстві щодо децентралізації, бо це дозволить громаді миттєво вирішувати проблеми освіти на місцях, активно продовжити процес модернізації галузі, який уже не зупинити. Процес, який підтримується громадянським суспільством, підтриманий владою та гарантований державою – має бути успішним для досягнення стратегічних цілей в реформуванні освіти і країни в цілому.

        

 

П'ятниця, 27 листопада 2015 11:14

Реформування галузі освіти

Виступ

директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Т.Я. Озерової

 

Тема. Реформування галузі освіти - це цивілізований вибір суспільства

        

         Реформування країни та її інтеграція з європейськими державами - це першочергове завдання Президента, Верховної Ради, Уряду України та усього суспільства. Перш за все - це цивілізаційний вибір. Чи стане Україна постіндустріальною, розвиненою сучасною державою, чи залишиться технологічно і ментально у минулому…

         Реформи, розпочаті керівництвом нашої держави, мають бути підтримані суспільством і владою на місцях. Я впевнена, Україна не може зупинитись на половині дороги. Системні реформи і рух по шляху модернізації неможливі без зміни української освітньої системи та усіх її складових. Ми вже пережили дуже багато різних починань у минулі роки, але всі вони були лише «косметичним ремонтом» системи, яка дісталась нам у спадок від СРСР. Хоча спадок і непоганий, з розвиненою мережею загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; плеядою визначних педагогів-новаторів, науковців, управлінців тощо.

         Треба визнати, що освітня галузь минулого, не зважаючи на свою догматичність, консерватизм, авторитаризм та демократичний централізм усе ж мала багато позитивних ознак, хоча б з огляду на те, що ту навчально-виховну систему пройшли 90 % українців: від Президента України до мого сусіда. Але життя не стоїть на місці, розвиваються нові технології, відкриваються нові знання і, освіта, як флагман суспільства, потребує системних змін.

         Керівники держави та органів місцевої влади розуміють, що реформа освіти - це не лише оновлення матеріальної бази, а й наповнення навчальних програм новим змістом, їх розвантаження, осучаснення, адаптація до потреб сьогодення. Держава веде обговорення впровадження 12-річної освіти, яка поки не сприймається суспільством. Але це не є бажанням окремих державних «мужів», а нагальна потреба сьогодення, оскільки обсяг інформації вдвічі зростає кожні п’ять років, знання потрібно оновлювати. А 12-річна школа дозволить, крім того, й створити умови для профільного навчання учнів старшої школи. Через профільність на рівні старшої школи старшокласники зможуть перевірити наскільки той чи інший профіль підготовки відповідає їх можливостям та виважено підійти до вибору професії та вищого навчального закладу.

         Міністерством освіти і науки України запропонована модернізація підходів до управління сучасною школою: запровадження незалежної оцінки якості освіти, упровадження моделі незалежної сертифікації учителів, модульне підвищення кваліфікації вчителів, залежність рівня заробітної плати від кваліфікації тощо.

         Очевидно, що усі ці кроки будуть реалізовуватися поступово, виважено, продумано і підготовлено. Процес розпочатий і буде йти неперервно.

Прийняття у недалекому майбутньому Верховною Радою України нового Закону «Про освіту» - це крок уперед, до європейських змін в освітньому просторі України. І тому кожному педагогічному працівникові варто особисто уважно прочитати новий проект Закону.

Якщо уважно переглянути новий проект, то уже у ст.5 «Державна політика у сфері освіти» йдеться про те, що освіта є головним державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і національно-культурний розвиток суспільства. Фінансування освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.

У статті 6. визначено основні принципи та засади освітньої діяльності, як-то: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти; реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; відповідальність органів управління освітою та закладів освіти перед суспільством; свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; академічна доброчесність та свобода… То де тут дискримінація? Відповідальність - так, право - так.

У статті 3 проекту визначено, що кожен має право на освіту, яке включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією та законами України. Крім того зазначено, що в Україні ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак тощо.

У статті 4 йдеться, що права на безоплатну освіту забезпечується: для дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок формування та фінансового забезпечення мережі державних та комунальних закладів в обсязі, достатньому для забезпечення потреб в освіті усіх громадян України, іноземних громадяни та осіб без громадянства, які мешкають на території України; для позашкільної, професійної та вищої освіти – за рахунок фінансування з державного та/або місцевих бюджетів закладів освіти в порядку, встановленому законодавством.

Але окремі гарячі голови підбурюють громадян, говорячи, що саме вони вимагають: забезпечити обов’язкове здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти... і кричать про це так, як наче б то у проекті закону передбачено щось інше.

Тому ми неодноразово зверталися до керівників органів управління освітою з проханням організувати широке обговорення усіма учасниками навчально-виховного процесу проекту нового Закону України «Про освіту». Ми живемо у демократичній державі, проект закону розміщений на сайті МОН - відкритий для широкого обговорення: бери  й читай.  І дуже прикро, що ще зустрічається  радянський принцип - я не читав, але я проти…

         Змінюється життя, змінюється, навіть без прийнятих нових законів і освітня галузь. Поступово оновлюється матеріально-технічна база: у заклади освіти приходять не лише комп’ютери, ноутбуки, нетбуки та планшети, але й інтерактивні мультимедійні комплекси; Smart-дошки тощо. Переглядаються підходи до навчання, методики викладання; школа поступово переходить на справді особистісно орієнтоване навчання та підготовку кожного учня до життя у суспільстві знань.

         Певні здобутки мають і заклади освіти нашої області. Так, за вагомі досягнення цілий ряд навчальних закладів як міста, так і сільської місцевості, відзначені на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2015». Цього року у Всеукраїнському рейтингу Запорізька область посіла почесне сьоме місце в Україні по кількості випускників, які під час зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищий бал. Тож ми маємо 68 двухсотбальних сертифікатів, які отримали 67 учнів. У 2015 році нагороджено Золотими та Срібними медалями «За високі досягнення у навчанні» 530 випускників; 56 учнів шкіл області визнані переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад на державному рівні, 28 учнів стали кращими на Всеукраїнському рівні у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

         Минулий навчальний рік пройшов успішно й для наших 20 учнів - переможців конкурсів і змагань різних рівнів, за результатами яких вони стали стипендіатами Президента України та Кабінету Міністрів України.

         Ми розуміємо, що наразі це справді обдаровані учні, але особливо приємно, що вони змогли зустріти на своєму шляху талановитих та творчих вчителів, які допомогли їм розкрити свої таланти і здібності.

         В освітній галузі Запорізької області працює більше 5 тисяч педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах, майже 15 тисяч вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, біля 2 тисяч викладачів та майстрів у професійно-навчальних закладах, більше 7 тисяч викладачів та науковців у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, які щоденно йдуть у класи, майстерні та аудиторії, щоб підготувати справді нове покоління нової щасливої та успішної держави.

         Потужна, результативна освітня галузь області сьогодні підтримується владою на всіх рівнях. У 2015 році на галузь освіти області (без професійно-технічних та вищих навчальних закладів) виділено кошти у сумі більше ніж 3 мільярди 192 млн. грн., у т.ч. за рахунок освітньої субвенції на утримання загальноосвітніх навчальних закладів – 1 мільярд 735 млн. 800 тис грн. З цих коштів 90 % направляються на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, організацію харчування вихованців та учнів, а 10 % направляється на розвиток навчальних закладів. На утримання професійно-технічних навчальних закладів області передбачено 254 млн.60 тис. грн. за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів; крім того, за рахунок коштів обласного бюджету дотовано ще 28 млн. гривень. Однак, ще не приведена у відповідність до потреб мережа цих закладів не дозволяє витрачати кошти на їх розвиток.

          Безумовно, ще треба наполегливо працювати і багато чого змінити. Запорізька область взяла курс на створення безпечної, комфортної, гуманної школи радості для дітей та педагогіки співпраці з батьками, тобто, усього того, що не потребує додаткового фінансування, а лише доброї волі усіх учасників навчально-виховного процесу.

         Хочу наголосити, що питання кращого життя повинно хвилювати усіх громадян, у тому числі й освітян, і кожен повинен дбати про гарне виконання своїх обов’язків, про гарне облаштування умов свого життя. Такий підхід, в якому закладено відповідальність кожного за якість свого життя - це європейський сучасний підхід. Не можна очікувати, що хтось подбає про тебе, що комусь більше, ніж тобі, потрібно буде змінити якісно твоє життя.

У новому проекті Закону України «Про освіту» зазначено, що освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у мінливих соціальних умовах, сприяння розвитку особистостей, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу Українського народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні.

Цей проект регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також повноваження органів влади у сфері освіти і науки. Ним унормовано робочий час вчителя, в який входить не тільки педагогічне навантаження, але і підготовка до уроків та  інша педагогічна діяльність.

Великі сподівання ми покладаємо й на прийняті зміни у законодавстві щодо децентралізації, бо це дозволить громаді миттєво вирішувати проблеми освіти на місцях, активно продовжити процес модернізації галузі, який уже не зупинити. Процес, який підтримується громадянським суспільством, підтриманий владою та гарантований державою – має бути успішним для досягнення стратегічних цілей в реформуванні освіти і країни в цілому.

        

 

Телефонний довідник співробітників 
Департаменту освіти і нвуки ЗОДА 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про звернення громадян

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№  245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341}

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

{Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

{Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012}

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Стаття 5. Вимоги до звернення

{Стаття 5 в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015 набирає чинності з 28.10.2015, крім частини третьої, яка набирає чинності з 28.08.2015 - див. пункт 1 розділу II Закону № 577-VIII від 02.07.2015}

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012; в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015}

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.

Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 653-XIV від 13.05.99, № 1294-IV від 20.11.2003, № 4054-VI від 17.11.2011, № 245-VII від 16.05.2013, № 1261-VII від 13.05.2014}

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ II
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

{Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом № 2384-IV від 20.01.2005}

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України - здійснюють прийом у встановленому ними порядку.

Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

{Розділ II доповнено статтею 23-1 згідно із Законом № 577-VIII від 02.07.2015}

Розділ III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

{Статтю 29 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,
2 жовтня 1996 року

Навчальний заклад, який я очолюю,  у своїй діяльності керується нормативно-правовими документами в галузі освіти, Статутом,  додержується умов колективного договору ДНЗ «Михайлівське ВПУ».

Станом на 01.02.2015 року в училищі навчалося 451 учнів. В розрізі професій та спеціальностей це виглядало так:

  • «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»). Водій автотранспортних засобів (категорія С1)» – 104 учнів
  • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія С1)» - 87 учнів
  • «Кухар. Пекар» - 62 учень
  • «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» - 82 учнів
  • «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» - 86 учні.
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» - 15 учнів
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» - 15 учнів.

Навчання  учнів здійснюється відповідно до Державних стандартів професійно-технічної   освіти України та ліцензії на  надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаними з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації від 05.05.2015 року АЕ№636338, ліцензії на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста від 08.04.2014 АЕ №458542

Атестація навчального закладу відбулася  24.06.2010 року.

У розпорядженні навчального закладу – 329,4 га земель навчального господарства та 293,6 га орендованої землі. Середня урожайність за попередній рік по сількогосподарських культурах склала:

пшениці 44,9 ц/га

         ячменю – 35 ц/га

         гороху – 21,53 ц/га

соняшнику – 20,28 ц/га

За звітній період надходження склали  4772813 грн. Частина  отриманих коштів була використана наступним чином:

- придбання ПММ   - 1247214 грн

- засоби захисту рослин, добрив  – 289583 грн.

- поточний ремонт –          568216 грн

Придбано техніки на навчальне господарство загальною вартістю 650472 грн;

Виконано ремонт сільськогосподарської техніки на суму 169300 грн;

Проведено капітальний ремонт  автомобіля ВАЗ -21099  (двигун, ходова, кузов)

Оновлено до сучасного рівня кабінет «Технології комп’ютерної обробки інформації» (9 машин);

Читальний зал бібліотеки оснащено електронною бібліотекою; проведено інтернет; куплено 3 комп’ютери, МФУ Samsung M2070; придбано комп’ютерної та іншої техніки на 70800 грн.

Проведено ремонт 2-х поверхів навчального корпусу, споруджено шатровий   дах (загальною сумою 568216  грн);

Виробнича база училища дозволяє організувати стажування практично для всіх категорій майстрів в/н.

План прийому учнів на 2014-2015 н.р. було виконано. З числа випускників 9-х класів шкіл району 52% стають  учнями нашого училища.

В училищі працює творчий, згуртований колектив. Віковий склад педагогічний працівників училища такий:

                                                     вік                                                                           рік

2015

до 30-ти років

21

31- 40 років

10

41- 50 років

13

51 -60 років

11

Більше 60 років

3

Усього

58

36 % педагогічного колективу має вік до 30 років. Вони достатньо розвинені в інформаційному плані, володіють сучасною технікою на достатньому рівні, мають потенціал професійного розвитку, можливість самовдосконалюватися.

Більше 17% членів колективу має вік від 31 до 40 років. Це найбільш плідний вік у професійному рості, вони уже мають певні досягнення і результати.

 41 - 50 років (22% ) - це люди, які мають практичний досвід викладання, сформували свою систему подачі матеріалу.

Педагогічні працівники, яким 51- 60 років (близько 18 %), – фундатори училища, їхній досвід роботи надихає молодь, на їхніх методичних розробках вчаться. 

Плинність кадрів у колективі незначна.

У 2014-2015 н.р. атестувалося 11 педпрацівників, що складає 18,96%. Рішенням атестаційної комісії 7 (63,6%) з них відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та розрядам, 4  (36,4%) підвищили.

Діаграма «Присвоєно кваліфікаційну категорію чи розряд»

Діаграма «Відповідність раніше присвоєній категорії чи розряду»

У навчальному закладі працює 27,5 % (16 чоловік) працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або 12 тарифний розряд. Стаж їхньої педагогічної роботи -  від18 до 30 років, вони виявляють високий рівень професіоналізму, мають досвід роботи, їхня діяльність є результативною;

17,3% працівників (10 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Це молоді люди, які нещодавно закінчили вищі навчальні заклади і атестацію не проходили.

32,75% педпрацівників (19 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Це люди, які постійно працюють над удосконаленням професійної майстерності і в майбутньому можуть підвищити кваліфікаційну категорію.

22,4% (13 чоловік) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вони пройшли атестацію і продовжують працювати над підвищенням свого професійного рівня.

Семеро викладачів (12%) мають педагогічне звання: один – «викладач-методист», шестеро – «старший викладач».

    Розроблений план проходження курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників та керівного складу навчального закладу на п’ять років, який є обов’язковим до виконання. У навчальному закладі вирішено питання оплати відрядних кожному педагогічному працівнику, який проходить курсову перепідготовку.

Як директор курси підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» пройшов у листопаді 2014 році.

Педпрацівники забезпечені періодичними фаховими виданнями. Щорічно на передплату витрачається близько 10 тис. грн.

Навчальна інноваційна діяльність училища – це впровадження інформаційної системи управління освітою «My school».  За місяці роботи в системі учасники навчально-виховного процесу переконалися в ефективності використання електронних щоденників і журналів: підвищився рівень навчальних досягнень учнів, зросла зацікавленість батьків успішністю їхніх дітей, а в учнів – навчальним матеріалом. Для викладачів ІСУО – інструмент для підвищення їхньої ІКТ- компетентності. Усі викладачі створили власні блоги, які наповнюються власними електронними матеріалами.

Робота педагогічного колективу є результативною, про що свідчить кількість випускників, що отримують документи  про освіту з відзнакою. У цьому році 1 учениця нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», троє – срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 17 випускників отримало диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

Протягом останніх років в училищі працює колектив народного театру танцю «Надія», спортивні секції: футболу, волейболу, фітнесу, легкої атлетики. Охоплено різними видами гурткової діяльності 30% учнів. Діяльність гуртків та секцій сприяє всебічному розвитку учнів.

Важливе значення для колективу має піклування про здоров’я учнів та працівників. Створена у 2010 році амбулаторія сімейного лікаря дозволяє забезпечити профілактику захворювань та надання первинної медичної допомоги безпосередньо в училищі. Дітям-сиротам та співробітникам пропонується зробити щеплення від сезонних захворювань за рахунок спецкоштів.

Відбувається взаємодія з первинною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу ДНЗ «Михайлівське ВПУ»: проводяться збори трудового колективу, спільні засідання адміністрації та профкому, де вирішуються питання матеріальної і моральної винагороди, трудової дисципліни, питання соціально-побутового характеру (оздоровлення співробітників та їхніх дітей і под.).

Належна увагу в училищі приділяється організації учнівського самоврядування. Члени вищої учнівської ради беруть участь у засіданнях стипендіальної комісії, вирішенні питань, які стосуються організації дозвілля, харчування та підвезення учнів, поточного ремонту приміщень та ін.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання учнів – одне з пріоритетних завдань моєї діяльності: інженером з охорони праці розроблені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для проведення усіх видів робіт на кожному робочому місці, регулярно проводяться інструктажі і робляться записи у відповідних журналах.

  •  

Обладнання, інструменти, продукти харчування, які закуповує училище, мають відповідні сертифікати якості.

Заборгованість із заробітної плати, стипендії, оплати енергоносіїв, комунальних послуг відсутня.

Систематична, спланована, злагоджена робота колективу училища  забезпечує  стабільне функціонування навчального закладу.

 

 

 

Директор ДНЗ «Михайлівське ВПУ»                                 В.К.Удовіченко

 

 

058

Директор

ДНЗ "Михайлівське вище професійне училище"

Удовіченко В.К.

           Макарова Л.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи
img 2188

Ільченко Н.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи

 
            Сергієнко Н.П. – заступник директора з навчальної роботи

Стадніченко С.В. – старший майстер

Норвайшас І.В – помічник директора з адміністративно-господарської частини

Бойко О.О. – соціальний педагог

Удовіченко Н.Е. – завідувач бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середа, 25 листопада 2015 07:04

Тиждень біології та хімії в училищі

24.11 – вівторок

- Олімпіада з біології, запрошуються учні І-ІІ курсу (20 кабінет. 6 урок)

25.11 – середа

- Олімпіада з хімії, запрошуються учні І-ІІ курсу (20 кабінет. 2 урок)

- Інтелектуальна гра «Я люблю Україну (біологія)». Участь беруть учні 22 ок та 3 опр (конференційна зала)

26.11 – четвер

- «Цікава хімія» (7 урок гр. 31 кп)

27.11 – п’ятниця

- Відкритий урок з хімії

Тема: «Білки, вітаміни як компоненти їжі». (20 кабінет. 3 урок)

30.11 – понеділок

- Проект «Великі українці» І.І. Мечников – лауреат Нобелівської премії

01.12 – вівторок

- Підбиття підсумків

- Захід «Снід – виклик людству».

Середа, 25 листопада 2015 06:13

Як же смачно ви готуєте...

Укотре дивуєшся з майстерності наших пекарів, які з такою щирою любов'ю годують усе училище смачненьким. Цього вівторка ви нас теж порадували такою чудовою ярмаркою виробів із дріжджового тіста. Наталя Миколаївна разом зі своїми підопічними підготували не лише виставку, а  вчинили справжнє театральне дійство. Розпочалося воно із привітання та запрошення до частування директора училища Удовіченка Віктора Костянтичновича та гостей із Василівського училища. Діти, учителі, гості змогли не лише помилуватися випічкою, а й придбати її.

Щиро хочеться подякувати тим, хто організував, виготовив та провів таке маленьке свято для всіх нас.

П'ятниця, 16 жовтня 2015 15:15

І знову ми перші!!!

15 жовтня в ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей» відбувся обласний конкурс фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Наше училище на ньому представляв Чухрай Артем Володимирович і посів почесне І місце. Усією училищною громадою щиро вітаємо переможця і бажаємо успіхів на республіканському етапі конкурсу.
Понеділок, 05 жовтня 2015 07:57

Свято працівників освіти

Жовтень… Нарешті настав найочікуваніший день для всіх учителів – професійне свято працівників освіти. Начебто все мало пройти за звичним сценарієм, але з самого ранку відчувалася якась інтрига. Діти, які брали активну участь у підготовці до цього свята, хвилювалися і чекали на нього не менше, ніж самі вчителі. А все чому? Бо на них покладалися надзвичайно відповідальні обов’язки – взяти управління навчальним процесом у свої руки. Учні мали змогу побувати в ролі своїх викладачів та майстрів, а вчителі нарешті відпочити від клопоту своєї професії. О восьмій годині ранку розпочалася святкова лінійка, під час якої учням  було представлено директора, його заступників,  новий склад учителів та майстрів.

Усі вони поставилися до цього завдання з особливою відповідальністю та завдяки цьому гарно впоралися із завданням. Після лінійки учні традиційно пішли на уроки, а екс-вчителі приймали привітання в конференц-залі. Особливо хотілося подякувати директору та всім гостям, які завітали до училища. Адже дійсно, завдяки їм та, звичайно, нашим учням, ми відчули себе особливими в цей день.

Веселий та смішний міні-концерт чекав на всіх викладачів, який разом зі своїми учнями підготувала Медведкова Галина Дмитрівна. Мені здалося, чи дійсно ще вчителі так щиро не сміялися, як зі сценок, які були на педагогічну тематику. У перерві між номерами хтось з учителів пожартував: «А чому б нам не піти на уроки до дітей і не позривати їх?» Але, звичайно, то був лише жарт, адже хоча наші діти і бувають непосидючими, у такий відповідальний момент ми все одно довіряємо їм.

Закінчилися уроки, і всі пішли до актової зали, де мало відбутися змагання між командою вчителів та командою учнів під назвою «Я люблю Україну».

Але зайшовши, на вчителів чекав приємний сюрприз - діти стояли і під бурхливі оплески зустрічали сврїх наставників. Ось звучить музика і розпочинається змагання. Для мене воно пролетіло за кілька хвилин. У повітрі відчувався дух суперництва, але діти, обравши свою тактику, все ж таки змогли вибороти перемогу. Перемога команди учнів була справедливою і свідчила про те, що наші вчителі є дуже гарними викладачами, якщо змогли підготувати таку здібну до перемоги команду. Загалом свято пройшло на славу. Було цікаво не тільки вчителям, але й учням. Усі залишилися задоволеними і з повним ранцем позитивних емоцій училище почало готуватися до вихідних.

Гринюк Ганна Олександрівна, викладач

Субота, 15 серпня 2015 12:18

Оголошення газ

                                                                      ОБҐРУНТУВАННЯ 
                                                застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне училище”

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02544106

1.3. Місцезнаходження. 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР,  72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2 т/н  (06132) 2-09-16;

Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер,  72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н (06132) 2-19-22, факс  (06132) 2-02-68, e-mail:    vpu52@ukr.net  

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 07.08.2015 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. Газ природний,   скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний), 06.20.1  (ДК 016:2010)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Лот № 1 газ природний скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний)        (для потреб бюджетних організацій)  – 224,68 тис. м3

Лот № 2 газ природний скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний)      (для  населення (для опалення гуртожитку))  - 18,52  тис. м3

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Лот №1 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

Лот №2 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Запорізька, 6а

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

Лот № 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»

Лот № 2 Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Лот № 1 39587271

Лот № 2 20077720

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.

Лот № 1 69035,Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Заводська, б.7 тел. (061) 222-74-27

Лот № 2 01001, м.Київ,  вул.Б.Хмельницького, б.6 тел. (044) 586-35-37, (044) 586-33-10

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі застосовується відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (у т.ч. із технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до ст. 39 Закону України Про здійснення державних закупівель відсутність  конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Комітетом з конкурсних торгів  прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

1. Закон України  «Про здійснення державних закупівель»;

2. Закон України «Про природні монополії» № 1682-ІІІ від 20.04.2000.

3. Перелік природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). 

 

Заступник директора з НВР                                                                                                  Л.І.Макарова

 

Субота, 15 серпня 2015 12:16

Інформація газ

Вхідний № 15083XX547571, № оголош.в бюлетні 179640

ВДЗ №314  (13.08.2015) від   13.08.2015         ІНФОРМАЦІЯ 
                       про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Державний навчальний заклад „Михайлівське вище професійне училище”

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02544106

1.3. Місцезнаходження. 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35419042003282, 35424242003282 УДКСУ у Михайлівському районі  Запорізької області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

Макарова Людмила Іванівна, заступник директора з НВР72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2, т/н  (06132) 2-09-16;

Купава Валентина Василівна, головний бухгалтер, 72002 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2,  т/н (06132) 2-19-22, факс  (06132) 2-02-68, e-mail:  vpu52@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 2 060 140,36 грн. (два мільйони шістдесят тисяч сто сорок  грн. 36 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.mihvpu.zp.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівліГаз природний,   скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний), 06.20.1  (ДК 016:2010)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Лот № 1 газ природний скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний)        (для потреб бюджетних організацій)  – 224,68 тис. м3

Лот № 2 газ природний скраплений або  в газоподібному стані ( газ природний)      (для  населення (для опалення гуртожитку))  - 18,52  тис. м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Лот №1 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Леніна, 2

Лот №2 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул.Запорізька, 6а

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 р.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Лот №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»

69035, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Заводська, б.7 тел. (061) 222-74-27

Лот №2 Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 01001, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, б.6 тел. (044) 586-35-37, (044) 586-33-10

6. Інформація про ціну пропозиції.

Лот № 1 –  8963,52 грн. за 1 тис. м3

Лот № 2 –  2495,25 грн. за 1 тис. м3

7. Умова застосування переговорної процедури. Переговорна процедура закупівлі застосовується відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (у т.ч. із технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії відповідно статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Заст.директора з НВР                                                                                            Макарова Л.І.